Kris Peeters: 'Werklozen vinden sneller dan ooit ander werk'

19/09/12 om 17:14 - Bijgewerkt om 17:14

'Mensen die hun job verliezen, vinden vandaag sneller dan ooit ander werk.' Dat heeft Vlaams minister-president Kris Peeters gezegd op de startreceptie van Unizo. Peeters stelde er een KMO-pact voor waarbij hij ondernemers oproept om hem 50 prioriteiten voor de economie te bezorgen. De Vlaamse regering zal die dan onverkort uitvoeren.

Kris Peeters: 'Werklozen vinden sneller dan ooit ander werk'

© Belga

Vlaams minister-president Kris Peeters: 'Mensen die hun job verliezen, vinden sneller dan ooit opnieuw werk; ondanks de crisis. Het is dan ook jammer dat je wel altijd in de krant leest wanneer een onderneming 15 mensen ontslaat, maar nooit wanneer uw bedrijf 15 nieuwe mensen aanneemt.'

'Bezorg mij 50 concrete ideeën, 50 quick-wins, die binnen de bevoegdheden van de Vlaamse regering vallen, en ik beloof u dat we daar werk van maken. Op korte termijn,' zei Vlaams minister-president Kris Peeters op de startreceptie voor het nieuwe politiek-economisch jaar van UNIZO, waarvan hij zelf nog voorzitter is geweest.
Peeters wil met de ondernemingen een Pact 2012 afsluiten om voor het einde van het jaar de economie nieuw leven in te blazen.

'Tegelijkertijd verwacht ik dat alle andere overheden dat ook doen,' zei Peeters. 'De federale regering heeft al enkele stappen gezet om de relance op gang te krijgen, maar er is meer nodig. Uit de UNIZO-enquête blijkt dat er in de top 5 van grote problemen, 4 zijn die federale materie zijn.'

Starters
Kris Peeters citeerde cijfers van de Studiedienst van de Vlaamse regering waaruit blijkt dat er in de eerste maanden van dit jaar 2,1 procent meer starters waren (zelfstandigen en ondernemingen) en 7 procent meer dan in het eerste semester van 2010.

'Daardoor vinden mensen die hun job verliezen, sneller dan ooit opnieuw werk; ondanks de crisis. Het is dan ook jammer dat je wel altijd in de krant leest wanneer een onderneming 15 mensen ontslaat, maar nooit wanneer uw bedrijf 15 nieuwe mensen aanneemt.'

Spaargeld
Peeters herhaalde dat werk moet gemaakt worden van de uitvoering van de zesde staatshervorming en dat hij het spaargeld van de Vlamingen wil aanwenden om te investeren in de bedrijven.

'Kredieten voor KMO's zijn immers een gezonde economische keuze. Investeren in de Vlaamse KMO's is veel rendabeler dan beleggen op spaardeposito's, want de gemiddelde netto-rentabiliteit van de Vlaamse KMO's lag in de periode 2000 2010 altijd boven de 6%.' (EE)

Lees hier de volledige speech van Vlaams minister-president Kris Peeters bij de startreceptie van UNIZO.Mijnheer de Voorzitter van UNIZO,
Mijnheer de Gedelegeerd bestuurder van UNIZO,
Dames en heren,

De economie, dat zijn wij allemaal. Dat zijn de bedrijven en de consumenten. Dat is de man bij de bakker, de ondernemer in de KMO-zone, het jonge gezin dat een hypotheeklening aanvraagt bij zijn bank.

Het is dus tijd dat we gaan beseffen dat de economie niet ver van ons af staat; dat het iets is waar we wel degelijk vat op hebben. De economische heropleving hebben we voor een stuk zelf in de hand.
Maar daarvoor is vertrouwen nodig. Want wie vertrouwen heeft, zal vooruitgang boeken. Wie vertrouwen heeft, zal de consumptie aanwakkeren. Wie vertrouwen heeft, zal ondernemen, in de meest letterlijke zin van het woord.

UNIZO en haar leden hebben nog steeds dezelfde drive als toen ik in dit huis werkte. Opportuniteiten zien en ze blijven grijpen, dat zit er hier ingebakken. Zoals ik in de enquête over het buikgevoel van de ondernemers zag staan: "Ik blijf ervoor gaan omdat het in mijn bloed zit".

Dat verdient respect. Niet alleen van de Vlaamse regering, maar ook van alle andere beleidsniveau's. Wij moeten jullie inderdaad "laten ondernemen". Want KMO's zijn ontzettend belangrijk voor onze economie. Met een toegevoegde waarde van 45 miljard euro - 50% meer dan 10 jaar geleden - zijn de KMO's goed voor een kwart van de totale private sector. Bovendien zijn het onmisbare werkgevers met 550.000 voltijdse werknemers in Vlaanderen.

Dat verdient, inderdaad, respect. In woord en daad. Want "niets doen is een gevaarlijke bezigheid", om het met de woorden van de Britse toneelschrijver Robert Bolt te zeggen.

Dat geldt zeker vandaag. Overal zie ik signalen dat we in een tijdperk van omschakeling leven; van transitie. Dat we evolueren naar een nieuw economisch model.

Vlaanderen in Actie en het Nieuw Industrieel Beleid spelen daar op in. Daarmee sturen we de omschakeling naar een nieuw economisch denken. Gedreven door toegevoegde waarde in plaats van steeds hogere productiviteit. Georganiseerd in clusters van bedrijven, toeleveranciers en kennisinstellingen, in plaats van de klassieke sectoren.

Dit blijft ons antwoord op de uitdagingen van vandaag. En het is een antwoord dat ook buiten Vlaanderen gegeven wordt. Zo heeft Commissievoorzitter Barroso vorige week in zijn State of the Union expliciet gesproken over de nood aan een Nieuw Industrieel Beleid.
Een transitie betekent echter niet alleen vernieuwing; het betekent ook vervanging. Er zijn bedrijven die verdwijnen. En daar blijven we niet blind voor. Onder andere via Zenitor en de vzw Tussenstap ondersteunen we bedrijfsleiders die een faillissement hebben meegemaakt.

Maar er zijn ook veel nieuwe starters. Volgens cijfers van de Studiedienst van de Vlaamse regering, die BTW-plichtigen als criterium gebruikte, werden in de eerste zes maanden van dit jaar al 23.382 nieuwe Vlaamse bedrijven opgestart. Dat zijn er 2,1% meer dan in dezelfde periode vorig jaar en 7% meer dan in het eerste semester van 2010.

Daardoor vinden mensen die hun job verliezen, sneller dan ooit opnieuw werk; ondanks de crisis. Het is dan ook jammer dat je wel altijd in de krant leest wanneer een onderneming 15 mensen ontslaat, maar nooit wanneer uw bedrijf 15 nieuwe mensen aanneemt.

Door een vernieuwd opleidingsbeleid en een nieuw systeem van loopbaanbegeleiding, zal de Vlaamse regering er in het komend jaar alvast aan blijven werken om de mensen nog sneller terug aan de slag te krijgen.

De Vlaamse regering steekt dus ook in dit politiek werkjaar de handen uit de mouwen. En ik ben blij dat dit door de ondernemer geapprecieerd wordt. Zo las ik in de enquête over het buikgevoel van de ondernemer dat het Vlaams onderwijs, de VDAB en FIT erg goed scoren. Ook ons economisch ondersteuningsbeleid scoort goed. De recente maatregelen, zoals het optrekken van de steun voor de KMO-portefeuille en de uitbreiding van de winwinlening, werpen dus vruchten af.

Dit buikgevoel wordt trouwens bevestigd in de meest recente competitiviteitsstudie van het Wereld Economisch Forum, waarin ons land bijvoorbeeld de 2de plaats ter wereld behaalt op het vlak van lager onderwijs en de 4de plaats voor de kwaliteit van onze onderzoeksinstellingen, voor hoger onderwijs, en opleiding. Allemaal Vlaamse bevoegdheden.

Maar, dames en heren, goed is voor mij niet goed genoeg. De Vlaamse regering heeft de permanente ambitie om beter te doen. Te beginnen met een nieuwe begroting in evenwicht, nu al voor het 3de jaar op rij. Daarover zit de Vlaamse regering deze hele week samen. Zowel vóór als na 14 oktober moet de Vlaamse regering onverkort doorregeren. Dit wordt terecht door alle Vlaamse ondernemers van ons verwacht.

Daarnaast blijven we werken aan het versterken van het vertrouwen van de ondernemer. Ik heb daarom afgelopen vrijdag mijn bankenplan aan UNIZO en andere werkgeversorganisaties voorgesteld. Met dat plan wil ik ervoor zorgen dat de KMO's vlotter aan kredieten geraken. En ik wil bekijken hoe we het spaargeld van de Vlaming kunnen aanwenden om te investeren in de bedrijven.

Kredieten voor KMO's zijn immers een gezonde economische keuze. Investeren in de Vlaamse KMO's is veel rendabeler dan beleggen op spaardeposito's, want de gemiddelde netto-rentabiliteit van de Vlaamse KMO's lag in de periode 2000 2010 altijd boven de 6%.

Dit bankenplan, dames en heren, moet onderdeel uitmaken van een nieuw partnerschap tussen de overheid en de KMO's.

Een partnerschap dat gevoed wordt door concrete maatregelen op korte termijn. De Vlaamse ondernemer verwacht niets minder van ons: concrete maatregelen.

De grote thema's zijn gekend: de administratieve lasten, de nood aan kredieten, de betalingstermijnen van de overheid en de versterking van onze kernen. Maar die thema's moeten vertaald worden in concrete, praktische vragen. Ik roep u vanavond daarom op om die vertaaloefening te doen.

Bezorg mij 50 concrete ideeën, 50 quick-wins, die binnen de bevoegdheden van de Vlaamse regering vallen, en ik beloof u dat we daar werk van maken. Op korte termijn.

Ik stel u vanavond dus voor om een pact af te sluiten, een KMO-pact. En ditmaal geen Pact 2020, maar wel een Pact 2012.

UNIZO en de andere organisaties maken werk van concrete suggesties en de Vlaamse regering zal nog voor het einde van het jaar actie ondernemen.

Tegelijk verwacht ik dat alle andere overheden dat ook doen. Dat ook zij u het respect tonen dat u verdient. De federale regering heeft al enkele stappen gezet om de relance op gang te krijgen, maar er is meer nodig. Uit de UNIZO-enquête blijkt dat er in de top 5 van grootste problemen, 4 zijn die federale materie zijn.

Bovendien moet verder hard gewerkt worden aan de uitvoering van de zesde staatshervorming. Want daarin zitten eveneens belangrijke hefbomen waarmee we de Vlaamse economische motor harder kunnen doen branden.

Maar, dames en heren, ook de sociale partners zelf moeten hun verantwoordelijkheid opnemen.

Ik hoop dat UNIZO én de 10 anderen op een constructieve manier zullen onderhandelen in het pas opgestarte federaal sociaal overleg. Gebruik dit tijdperk van transitie om de zaken structureel aan te pakken. Zorg ervoor dat er een interprofessioneel akkoord uit de bus komt dat aangepast is aan de noden van de Vlaamse economie.

Tegelijk moet u dringend werk maken van de Vlaamse groep van 5. Dat is, zeker voor de toekomst, de enige echte plaats waar Vlaamse oplossingen voor Vlaamse uitdagingen kunnen gevonden worden.

Dames en heren,

Mijn boodschap deze avond is duidelijk. De KMO is een onmisbare schakel in ons economisch weefsel. U investeert, u innoveert, u creëert banen en welvaart. Dat verdient inderdaad respect. En respect genereert vertrouwen. Vertrouwen dat noodzakelijk is voor een welvarende toekomst.

Want de economie, dat zijn wij. Niets doen, is inderdaad een gevaarlijke bezigheid.

En neen, dat betekent niet dat het in de komende jaren alleen maar rozengeur en maneschijn zal zijn. Er zullen nog berichten komen van faillissementen. Mensen zullen hun job nog verliezen. De economie zal nog mindere kwartalen kennen.

Maar als wij er allemaal van overtuigd zijn dat er een mooie toekomst is; als wij ook allemaal de vaste wil hebben om daar aan mee te werken, dan is geen enkele uitdaging te groot. Daarom moeten wij werken aan concrete oplossingen. Daarom is een Pact tussen de Vlaamse regering en UNIZO noodzakelijk.

Want op die manier kunnen we ervoor zorgen dat Vlaanderen zijn veerkracht toont en als één van de eersten aanknoopt met de economische groei. Op die manier kunnen we bedrijven en burgers een betere toekomst geven. Op die manier, dames en heren, kunnen we van Vlaanderen die topregio maken tegen 2020.

Ik dank u.

Lees meer over:

Onze partners