Kris Peeters haalt hard uit naar beleid Elio Di Rupo

04/09/12 om 19:05 - Bijgewerkt om 19:05

Tijdens de Rentree van Knack, Trends en VOKA, de start van het nieuwe politiek-economische jaar en op ruim een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen, heeft Vlaams minister-president Kris Peeters hard uitgehaald naar federaal premier Elio Di Rupo en zijn beleid.

Tijdens de Rentree, de start van het nieuwe politiek-economische jaar dat Knack en Trends in samenwerking met VOKA organiseren, dit jaar op ruim een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen, heeft Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) hard uitgehaald naar federaal premier Elio Di Rupo (PS) en zijn beleid.

Peeters maakte brandhout van de voorstellen van Di Rupo om de banken te hervormen en waarschuwde ervoor dat de federale regering een zware prijs zal betalen als ze structurele maatregelen ter ondersteuning van de Belgische bedrijven blijft uitstellen of afblokken.

Peeters was ongemeen hard in zijn kritiek, zonder Di Rupo of de federale regering bij naam te noemen.

Hervorming van de banken

In de rentree-interviews die Elio Di Rupo dit weekend in de kranten gaf, zei de premier dat de hervorming van de banken voor hem de belangrijkste prioriteit van de komende maanden wordt. Di Rupo wil de spaar- en zakenafdelingen van de banken opsplitsen.

Bij Kris Peeters is dit 'als aandeelhouder of geldschieter van enkele Belgische systeembanken' in het verkeerde keelgat geschoten. 'Het is niet het moment om olie op het vuur te gooien,' zei de minister-president. 'Ik begrijp dan ook niet dat sommigen, los van de Europese context en de globale economie, willen terugkeren naar de lokale spaarkassen van weleer. Uiteraard moeten de excessen die geleid hebben tot de huidige crisis, aangepakt worden. Maar de slinger mag niet te ver naar de andere kant doorslaan.'

Volgens Peeters moeten bedrijven kunnen blijven investeren en moet een stilstand in de financieringsstromen absoluut vermeden worden. 'Daarom zal ik de banken uitnodigen voor overleg. Ik wil samen bekijken hoe de spaaroverschotten kunnen worden omgezet in financiering voor onze bedrijven.'

Steun aan de bedrijven

Peeters hekelde ook het gebrek aan daadkracht van de regering Di Rupo bij het nemen van maatregelen die de concurrentiekracht van onze bedrijven moeten vergroten. 'De kostenstructuur van onze bedrijven moet structureel verlicht worden. Diegenen die structurele hervormingen blijven uitstellen of afblokken, zullen daar later een zware prijs voor betalen.' Volgens de Vlaamse minister-president is een verlaging van de patronale bijdragen de beste manier om de competitiviteit van onze bedrijven te verbeteren.'Een forfaitaire vermindering van de patronale bijdragen met 1.600 euro per werknemer, lever na 3 jaar 45.000 extra banen op.'

Peeters deed een oproep tot werknemers en vakbonden om werk te maken van een Vlaamse groep van 5 als alternatief voor de groep van 10, de Belgische toponderhandelaars van de sociale partners. 'Er is nood aan een Copernicaanse omwenteling van het sociaal overleg.' (EE)

Lees hier de volledige toespraak van Vlaams minister-president Kris Peeters ter gelegenheid van De Rentree van Knack en Trends, de start van het nieuwe politiek-economische jaar.Mijnheer de voorzitter van VOKA, Mijnheer de gedelegeerd bestuurder van VOKA, Dames en heren,

"Geen winterse recessie na een zomer van onzekerheid". Dat was dé opdracht van het afgelopen werkjaar, zoals ik in mijn septemberverklaring van 2011 meegaf.

Vandaag durf ik te stellen dat we die winterse recessie hebben kunnen tegenhouden. De werkloosheid is niet significant gestegen. Bij 50-plussers is ze zelfs gedaald volgens de laatste cijfers. De export is in de eerste vijf maanden van het jaar gestegen met 2,7% ten opzichte van vorig jaar. En de Vlaming had nog nooit zoveel spaargeld als vandaag.

De Vlaamse regering heeft haar opdracht ter harte genomen. Maar ik ben de eerste om te beseffen dat wij dat niet alleen hebben gedaan. Integendeel, dit is in de eerste plaats de verdienste van de Vlaming en van de Vlaamse bedrijven.

U, de ondernemer, blijft investeren in de toekomst. U blijft welvaart genereren. U blijft jobs creëren.

We hebben in het afgelopen jaar dus bewezen dat de Vlaamse economie enorm veerkrachtig is. Dat de Vlaamse regering voor stabiliteit kan zorgen en dat de Vlaamse ondernemer visie en daadkracht toont.

Dat betekent echter niet dat de onzekerheid geweken is. We zitten in een nieuwe septembermaand, en ik kan mijn opdracht van vorig jaar eigenlijk herhalen.

Zolang de economische wind tegen blaast, moeten we met man en macht blijven roeien. Dat betekent dat de Vlaamse regering opnieuw zal zorgen voor een begroting in evenwicht.

De Vlaamse regering is dus al volop bezig aan de begroting 2013. Want het opstellen van een gezonde begroting is essentieel. Dit kan en mag niet worden uitgesteld.

Een gezonde begroting maakt ons immers klaar om op de kar van de economische groei te springen wanneer die passeert. Want zonder extra lasten uit het verleden op onze schouders, zal die sprong veel gemakkelijker zijn.

Een gezonde begroting alleen, zal echter niet volstaan. We moeten vandaag nog meer doen als we na de crisis ten volle willen profiteren van een economische boost.

Als aandeelhouder of geldschieter van enkele Belgische systeembanken, stel ik vast dat onze banken zich terugtrekken uit het buitenland en naar een meer traditioneel bankair model convergeren, met grotere blootstelling aan binnenlandse kredietrisico's en aan de Belgische overheidsschuld.

Het maakt hen kwetsbaarder tegenover schokken in de economische vooruitzichten van ons land. Het maakt hen ook voorzichtiger.

In het meest recente overzicht van de Nationale Bank van België over de kredietverstrekking aan bedrijven, rapporteren de banken zelf voor het eerst sinds 3 jaar dat ze de kredietvoorwaarden verstrakken. Het volume aan kredieten dat de meeste banken ter beschikking stellen, blijft blijkbaar wel op niveau.

Wij hebben de banken geholpen toen ze het nodig hadden. Nu is het aan de banken om resoluut mee te werken en de heropleving van de economie ten volle te ondersteunen. De Vlaamse regering biedt hier trouwens ondersteuning. Via het waarborgbeheer en Gigarant voorzien we de nodige ondersteuning bij de kredietverlening.

Aan de andere kant is dit niet het moment om olie op het vuur te gooien. Ik begrijp dan ook niet dat sommigen, los van de Europese context en de globale economie, willen terugkeren naar de lokale spaarkassen van weleer. Uiteraard moeten de excessen die geleid hebben tot de huidige crisis, aangepakt worden. Maar de slinger mag niet te ver naar de andere kant doorslaan.

Het is immers essentieel dat het geld in onze economie blijft vloeien. Een stilstand in de financieringsstromen moeten we absoluut tegenhouden. U moet kunnen blijven investeren.

Daarom zal ik de banken uitnodigen voor overleg. Ik wil samen met hen bekijken hoe de spaaroverschotten op een gepaste manier kunnen omgezet worden in slimme project- en exportfinanciering voor onze bedrijven.

Tegelijk, dames en heren, zal de Vlaamse regering ook vasthouden aan het investeringstraject dat we ons hebben opgelegd.

We werken voort aan de uitgebreide infrastructuurwerken en de broodnodige vernieuwing van ons wegennet. We werken voort aan de inhaalbeweging inzake sociale huisvesting en aan investeringen in welzijn- en gezondheidsinstellingen. En we werken voort aan het plan om onze schoolgebouwen te moderniseren.

De uitvoering van het Nieuw Industrieel Beleid blijft een andere grote prioriteit. Met dit NIB timmert de Vlaamse regering hard aan de weg om de economische aantrekkelijkheid en innovatiekracht van Vlaanderen te verbeteren.

Het TINA-fonds wordt steeds beter gebruikt. 3 investeringsdossiers zijn goedgekeurd, voor een totaal van 45,2 miljoen euro aan TINA-kapitaal. Die projecten staan voor een totale investering in Vlaanderen van 152 miljoen euro. Daarnaast zitten 12 concrete dossiers in de pipeline voor nog eens 42,5 miljoen euro kapitaal. Ook de 46 projecten uit de eerste oproep voor de Fabriek van de Toekomst, gaan deze maand officieel van start.

De transformatie van onze industrie door innovatie krijgt dus vorm. Het mag dan ook niet verbazen dat Vlaanderen de 10de plaats op de wereldlijst van patentaanvragen haalt.

Dat is uiteraard in eerste instantie uw verdienste. 85% van de grote Vlaamse ondernemingen en 61% van de KMO's werkt aan product- en procesinnovaties.

Met die innovatiegraad moeten we in het Eurogebied enkel Duitsland en Luxemburg laten voorgaan.

Dames en heren,

Uiteraard zullen de investeringen en de daden van de Vlaamse regering en de Vlaamse ondernemers niet volstaan.

Ik heb het al vaak gezegd, en ik herhaal het hier opnieuw: de kostenstructuur van onze bedrijven moet structureel verlicht worden, zodat u uw noodzakelijke job kan blijven doen.

Diegenen die structurele hervormingen blijven uitstellen of afblokken, zullen daar later een zware prijs voor betalen. Uit studies van het Federaal Planbureau en de Nationale Bank blijkt dat een structurele verlaging van de patronale bijdragen, de beste manier is om ons groeipotentieel en onze concurrentiekracht te verbeteren.

Meer jobs en meer export zullen het gevolg zijn. Een forfaitaire vermindering van de patronale bijdragen met 1.600€ per werknemer, zou na 3 jaar 45.000 extra banen creëren.

Er is dus nog heel wat vooruitgang mogelijk om de bedrijven in Vlaanderen sterker te maken en zo de welvaart een boost te geven. Daarvoor ligt een groot deel van de verantwoordelijkheid bij de overheden in dit land. Maar ook de sociale partners moeten hun verantwoordelijkheid opnemen.

Enkele maanden geleden heb ik het voorstel gedaan om een Vlaamse Groep van 5 op te richten. Met de 6de staatshervorming zullen er immers belangrijke bevoegdheden op het vlak van bijvoorbeeld het arbeidsmarktbeleid naar Vlaanderen komen.

Ik ben absoluut vragende partij om bij de implementatie van die bevoegdheden, van dat nieuw beleid, naar werkgevers en vakbonden te luisteren. Maar ik moet daarvoor wel de juiste - Vlaamse - gesprekspartners hebben.

De federale groep van 10, kan die rol uiteraard niet vervullen.

Maak daarom werk van de oprichting van de Vlaamse Groep van 5. De sociale partners kunnen een essentiële rol spelen bij de verdere uitbouw van Vlaanderen. Ze moeten dus mee betrokken worden bij de evoluties van ons staatsbestel. Er is nood aan een Copernicaanse omwenteling van het sociaal overleg.

En daar hebt u geen wijziging van de grondwet voor nodig; u moet geen speciale meerderheid in het parlement zoeken; u moet geen angst hebben voor alarmbelprocedures. Het enige wat nodig is, is durf. De durf bij alle sociale partners om werk te maken van die Groep van 5.

Samen met de Groep van 5, kunnen we dan nog duidelijker het signaal geven dat het federale beleid zich moet richten op de Vlaamse economie. Samen met de groep van 5 kunnen we dan ook het debat van deze avond, "loon naar werk", ten gronde voeren, afgestemd op de specifieke Vlaamse arbeidsmarkt.

Dames en heren,

Iedereen in deze zaal heeft een bepaald mandaat. Allemaal hebben we een duidelijke opdracht. Allemaal beseffen we dat wij enkele jaren de tijd hebben om onze ideeën te implementeren.

En wij staan voor een duidelijke keuze. Kiezen we ervoor om die paar jaar lang alleen maar op de winkel te letten? Om ons alleen maar bezig te houden met de problemen van vandaag? Of kijken we ook naar morgen en naar overmorgen? Stimuleren we transformatie en innovatie in plaats van ter plaatse te trappelen? Bouwen we actief aan een beter Vlaanderen?

Ik kies voor dat laatste. Ik kies ervoor om door te doen en niet uit te stellen. Ik kies voor de duurzame transformatie van ons economisch weefsel. Voor het Nieuw Industrieel Beleid; voor een Vlaanderen in beweging; voor een Vlaanderen in Actie. Ik hoop dat u allen, samen met mij, diezelfde keuze maakt.

Ik dank u.

Onze partners