Koning weigert ontslag preformateur Di Rupo

27/08/10 om 21:14 - Bijgewerkt om 21:14

Elio Di Rupo heeft zondagavond zijn ontslag aangeboden aan de koning, maar die heeft dat geweigerd. De preformateur heeft aanvaard verder te werken. Maandagochtend geeft hij een persconferentie.

De koning heeft zondagavond het ontslag geweigerd van preformateur Elio Di Rupo en hem gevraagd verder te werken.Di Rupo heeft dat aanvaard.

Di Rupo was om 18 uur door de koning in audiëntie ontvangen nadat de communautaire onderhandelingen over Brussel-Halle-Vilvoorde en de bijkomende financiering voor het Brussels gewest in de nacht van zaterdag op zondag waren vastgelopen.

N-VA en CD&V verwierpen een ultiem voorstel van Di Rupo. De andere vijf partijen die aan de onderhandelingen over de staatshervorming deelnemen (SP.A, Groen!, PS, CDH en Ecolo) gingen wel akkoord.

Di Rupo bood daarop zijn ontslag aan de koning aan, maar die heeft dat geweigerd. De vorst vroeg hem zijn taak voort te zetten en de preformateur heeft dat aanvaard, zo deelde het paleis zondagavond mee.

De koning heeft Di Rupo in het bijzonder gevraagd voort te werken rond Brussel-Halle-Vilvoorde, de herfinanciering van Brussel en 'de modaliteiten van de voorbereiding van de nieuwe financieringswet op basis van de 12 overeengekomen principes en over de banden tussen deze drie onderwerpen om het vertrouwen tussen de onderhandelaars te herstellen'.

De vorst heeft Di Rupo ook gevraagd de sociale partners bijeen te brengen 'om met hen te spreken over de materies die hen meer direct aanbelangen'.

Opsplitsing geld voor Brussel

In het ultiem voorstel dat Di Rupo zaterdagavond voorlegde aan de partijen splitste hij de 500 miljoen euro voor het Brussels gewest als compensatie voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde op in twee delen.

Bij de splitsing van B-H-V zouden de Franstaligen kunnen rekenen op 300 miljoen euro voor Brussel. Daar zou dan nog eens 200 miljoen bijkomen op voorwaarde dat de financieringswet (die de geldstromen tussen het federaal niveau en de deelstaten regelt) is aangepast zoals overeengekomen in het princiepsakkoord tussen de zeven partijen.

De Vlamingen eisten immers garanties voor die aanpassing van de financieringswet via het extra geld voor Brussel. Maar het voorstel van Di Rupo werd door N-VA en CD&V onvoldoende bevonden. Ze menen dat er niet genoeg garanties zijn dat de aangepaste financieringswet er inderdaad komt.

Lees meer over:

Onze partners