Koning pleit voor nieuw institutioneel evenwicht

20/07/10 om 13:05 - Bijgewerkt om 13:05

Dat heeft de vorst aangegeven tijdens zijn toespraak naar aanleiding van de nationale feestdag.

Koning Albert heeft tijdens zijn toespraak naar aanleiding van de nationale feestdag gepleit voor een nieuw evenwicht tussen de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen.

De vorst zei dat er nieuwe vormen van samenleven nodig zijn voor de gewesten en gemeenschappen waarin iedereen zich goed voelt.

'Pijnlijke kwesties die verdeeldheid zaaiden dienen beslecht en nieuwe evenwichten tussen het federale en de gefedereerde entiteiten moeten worden uitgedacht', aldus de koning.

Nieuw partnerschap met Congo

De vorst blikte voorts tevreden terug op zijn reis naar Congo en roemde de hartelijke ontvangst die hem en koningin Paola daar te beurt viel.

De koning drukte zijn bewondering uit voor de Congolese bevolking en had daarbij een speciale vermelding voor de rol van de vrouwen. Hij wees erop dat ze in sommige gebieden ernstig worden mishandeld.

Albert II stelde een nieuw partnerschap met Congo voor en hoopt dat het de vrede in Centraal-Afrika kan helpen consolideren.

EU-voorzitterschap

De koning haalde ook enkele doelstellingen van het Belgisch EU-voorzitterschap aan en hoopt dat die in concrete maatregelen worden omgezet.

Albert vermeldde het verhogen van de activiteitsgraad van de bevolking en het terugdringen van de CO2-uitstoot met twintig procent ten opzichte van 1990.

De vorst sprak ook over betere resultaten op het vlak van onderwijs, een versterking van de sociale cohesie, een vermindering van de armoede en vooruitgang op het vlak van veiligheid en justitie.

Onze partners