Koning: "crisissen bieden kans op heropleving en durf"

31/01/12 om 11:59 - Bijgewerkt om 11:59

(Belga) "Crisissen bieden kansen op heropleving en durf", citeerde koning Albert de zangeres en mensenrechtenactiviste Barbara Hendricks in zijn toespraak tot de overheden van het land. Hij verwees daarbij naar de moeilijke communautaire en sociaal-economische onderhandelingen. "Uiteindelijk zijn er op die twee gebieden evenwichtige compromissen bereikt die aan de verwachtingen van een meerderheid van onze medeburgers tegemoetkomen", stelde de vorst.

De akkoorden "moeten een grotere ontplooiing van onze gefedereerde entiteiten bevorderen, maar ook de Federale Staat de mogelijkheid geven de essentiële taken te vervullen die de zijne blijven, en tevens de solidariteit tussen alle inwoners van ons land veilig stellen. De economische maatregelen, die voor iedereen offers inhouden, moeten het ons mogelijk maken onze begroting te herstellen en het welzijn van al onze burgers op termijn te vrijwaren", aldus de vorst. Hij betuigde ook zijn dankbaarheid voor "het zeer grote geduld, de volharding en de moed", in het zoeken naar compromissen. Volgens koning Albert moet "ons vermogen om communautaire en politieke tegenstellingen te boven te komen" het vertrouwen bij de burger en bij onze partners in Europa en elders in de wereld herstellen. De vorst is ervan overtuigd dat de geschiedenis hulde zal brengen aan allen die in moeilijke omstandigheden voorrang hebben gegeven aan het algemeen belang. Het komt er nu op aan om zonder dralen en zonder nostalgie, die nieuwe projecten in werking te stellen, aldus nog de koning, die voorts nog wees op de economische en financiële uitdagingen op Europees en internationaal vlak. (OSN)

Onze partners