Koning Albert krijgt geld van het OCMW

07/02/12 om 11:44 - Bijgewerkt om 11:44

Koning Albert krijgt geld van het OCMW om zijn kasteel in Ciergnon ter beschikking van asielzoekers te stellen, zo klinkt het bij N-VA. Volgens het Paleis doet de koning dat gratis en betaalt het OCMW enkel het water-, gas- en elektriciteitsverbruik.

Koning Albert krijgt geld van het OCMW

© Belga

Ieder jaar opnieuw breekt bij de eerste vriestemperaturen in ons land een opvangcrisis uit. Bij de vorige grote crisis in februari 2010 deed premier Leterme een oproep aan de bevolking om dakloze asielzoekers op te vangen.

Koning Albert gaf meteen gevolg aan de oproep. De koning zorgde voor opvang van vier asielzoekers in de conciërgewoning van zijn kasteel in Ciergnon.

40 euro per asielzoeker per dag
Nu, twee jaar later, blijkt dat koning Albert door het OCMW betaald wordt voor zijn goede daad. Het OCMW van Ciergnon keert de Koninklijke Stichting een vergoeding uit van 40 euro per asielzoeker per dag. Dat heeft premier Di Rupo bevestigd in de Commissie Binnenlandse Zaken in het parlement.

De premier antwoordde op een vraag van Theo Francken (N-VA). 'De koning verdient geld aan asielzoekers', twitterde partijgenoot Siegfried Bracke meteen na de tussenkomst.

De vergoeding van het OCMW dekt de uitgaven voor water, elektriciteit, eten en andere algemene kosten. Met het bedrag wordt geen huur betaald.

Paleis: 'Woning ter beschikking, OCMW betaalt kosten'

Het koninklijk paleis ontkent dat de koning verdient aan de asielzoekers. Woordvoerder Pierre-Emmanuel De Bauw: "De woning is door de Koninklijke Schenking gratis ter beschikking gesteld van het OCMW van Houyet. Het OCMW betaalt de water-, verwarmings- en elektriciteitskosten tijdens het verblijf van asielzoekers in deze woning."

"Noch de Koninklijke Schenking noch het Koninklijk Paleis heeft geld gevraagd of gekregen", aldus nog De Bauw. (EE/SD) Uit het verslag van de vergadering van de Commissie Binnenlandse Zaken:

Theo Francken (N-VA): Mijnheer de premier, ik zal u vandaag een vraag stellen met betrekking tot de asielzoekers in de appartementen van koning Albert.

U kent waarschijnlijk Geert Hoste, de bekende komiek in Vlaanderen die elk jaar een zeer populaire en veelbekeken eindejaarsconference houdt. Geert Hoste maakte eind 2011 net over dit onderwerp een grappige opmerking. Hij had het over de vele paleizen van de koning, waarvan er veel leegstaan omdat hij niet overal kan zijn. De Koninklijke Schenking heeft heel veel domeinen, paleizen en vastgoed in haar portefeuille.

Daarnaast zitten wij met een geweldige opvangcrisis van asielzoekers, in die zin dat er een groot tekort is aan opvangplaatsen. De vraag werd gesteld waarom de koning niet een aantal van die paleizen zou vrijmaken voor de opvang van asielzoekers? Dat was best een grappige opmerking, ook door het feit dat staatssecretaris De Block zelf in de zaal zat, wat het allemaal wat smakelijker maakte.

Deze aangelegenheid is niet nieuw. In 2011 en zelfs in 2010 heeft de koning al aangekondigd dat hij ook iets wil doen om de opvangcrisis te bedwingen. Er is een initiatief geweest, als ik mij niet vergis in de pachterswoning voor het kasteel van Ciergnon, om daar een aantal kandidaat-vluchtelingen en asielzoekers op te vangen.

Mijnheer de premier, wat is de stand van zaken met betrekking tot die appartementen van de koning? Zitten daar asielzoekers in? Zo ja, hoeveel en sinds wanneer? Wie betaalt die kosten? Worden die door de Koninklijke Schenking betaald, of door de Regie der Gebouwen, of door de gemeente Ciergnon? Of worden die kosten toch betaald door de koning? Heeft de koning met zijn belofte niet alleen plaats moeten vrijmaken in een pand waar hij nooit komt, maar heeft hij dan ook effectief geld bijgedragen voor de opvang, of was het vooral een schijnoperatie?

Graag kreeg ik wat meer duidelijkheid over de opvang van asielzoekers in Ciergnon door de koning.

Eerste minister Elio Di Rupo : Mijnheer de voorzitter, ik zal beginnen met het antwoord op de vraag over de asielzoekers in de appartementen van koning Albert.

Op basis van de informatie waarover ik beschik, kan ik u als volgt antwoorden. In het gebouw in Ciergnon, waarover u het hebt, zijn er sinds februari 2010 geen werken meer geweest. Er verblijven nog steeds asielzoekers. De huurkosten worden door het OCMW van Houyet gedragen. Er hebben vier personen verbleven tijdens de hiernavolgende periodes: van 12 februari 2010 tot 14 september 2010, van 25 oktober 2010 tot 16 februari 2011 en van 24 februari 2011 tot op heden.

Gelet op de onderhoudsverplichtingen van de Koninklijke Schenking ten overstaan van haar onroerend patrimonium, is er geen concrete kostprijs te haren laste, behoudens de gederfde inkomsten, wegens het feit dat zij voor de terbeschikkingstelling van de betrokken lokalen geen huurprijs krijgt.

Dat was het antwoord op de eerste vraag. Geef ik meteen het antwoord op de tweede vraag?

De voorzitter: Laten wij eerst de eerste vraag afwerken.

Theo Francken (N-VA): Mijnheer de eerste minister, ik heb vanmorgen staatssecretaris Verherstraeten ondervraagd over dit onderwerp. Uw antwoord is mij niet helemaal duidelijk. U zegt dat er gederfde inkomsten zijn omdat er geen huurprijs gevraagd wordt. Net daarvoor zegt u dat het OCMW huurgelden betaalt voor die appartementen. Hoe zit het precies? Verhuurt de Koninklijke Schenking die appartementen aan het OCMW van die desbetreffende gemeente, of niet? Dat is mij niet helemaal duidelijk. Kunt u daarover opheldering geven?

In uw antwoord zegt u, enerzijds, dat het OCMW van Houyet huurgeld betaalt. Anderzijds, zegt u dat er alleen gederfde inkomsten zijn, want er is geen huurgeld. Het enige wat het aan de koning kost, is het feit dat er gederfde inkomsten zijn, want er is geen huurgeld. U zegt net daarvoor dat het OCMW het huurgeld betaalt. Hoe zit het nu precies in elkaar? Dat is in mijn ogen alleszins niet duidelijk.

Begrijpt u wat ik bedoel? Wordt de huur betaald door het OCMW en krijgt de Koninklijke Schenking dus wel inkomsten via de huur die het OCMW betaalt, of zijn er geen inkomsten via huur?

Eerste minister Elio Di Rupo : Mijnheer de voorzitter, staat u mij toe nog even te antwoorden?

Les charges locatives, dus de huurkosten, worden gedragen door het OCMW. In het globaal is er geen concrete kostprijs te haren laste.

Theo Francken (N-VA): Mijnheer de premier, het is mij nog niet helemaal duidelijk. Toch denk ik dat ik goed uit uw antwoord kan concluderen dat de koning nog geld verdient aan het feit dat hij asielzoekers huisvest.

Het gaat dan nog maar om vier asielzoekers. De koning is er altijd goed in om zijn onderdanen een lesje te leren. Kijk maar naar de dotaties. In zijn toespraak met Kerstmis zei hij dat iedereen moet bijdragen, maar plots blijken de dotaties toch niet bevroren te zijn. In zulke zaken is hij blijkbaar enorm goed, maar als puntje bij paaltje komt, is het toch een heel ander verhaal.

De koning zegt ook altijd dat een opvangcrisis een humaan land onwaardig is en dat hij een bijdrage zal leveren. Hij maakt dan plaats voor, ocharm, vier asielzoekers in de tientallen gebouwen die hij bezit en die leegstaan. Voor die vier asielzoekers moet het OCMW aan de Koninklijke Schenking dan nog eens huurgeld betalen voor het appartement. Ik vind dat eerlijk gezegd toch wel een beetje kras. Maar goed, dat zijn wij wel gewoon van de van Saksen-Coburgs.

Ik zal daarover in de komende maanden alleszins vragen blijven stellen. Als de koning het echt goed meent met zijn onderdanen en met dit land, dan zou hij toch wel een groter steentje kunnen bijdragen aan de opvangcrisis, gelet op het feit dat de Koninklijke Schenking tientallen gebouwen leeg heeft staan, waar eigenlijk niets mee gebeurt en die perfect gebruikt kunnen worden voor de opvang van een aantal mensen. Maar goed, wie ben ik om daar iets over te zeggen?

Eerste minister Elio Di Rupo : Er wordt geen huur betaald. De huurkosten zijn water, elektriciteit enzovoort. Dat is het verschil tussen de huur en de huurkosten. Voor het overige is er geen concrete kostprijs die haar ten laste valt.

Onze partners