Knack volledig vrijgesproken in zaak-Slangen

28/02/12 om 12:18 - Bijgewerkt om 12:18

Het Antwerpse hof van beroep heeft op 20 februari 2012 de klacht van Noël Slangen tegen Knack definitief verworpen.

Alles begon tien jaar geleden, op 9 en 16 januari 2002, met twee artikels in Knack over de weinig fraaie manier waarop Noël Slangen, destijds communicatieadviseur van toenmalig premier Guy Verhofstadt (Open VLD), overheidsopdrachten naar zijn bedrijf wilde laten vloeien. Slangen reageerde furieus op wat hij 'lichtzinnige, lasterlijke en beledigende uitlatingen' noemde, en eiste 3,1 miljoen euro schadevergoeding. Hij diende een klacht in bij het parket van zijn thuisbasis Hasselt.

De bedoeling van de klacht was ongetwijfeld deels intimidatie - wat niet helemaal de mist is ingegaan, gezien de voorzichtigheid waarmee andere media steevast over Slangen hebben bericht. Op 18 april en 23 mei 2007 breide Knack een vervolg aan de saga over Slangen, toen strategisch manager van Open VLD, omdat nieuwe informatie - onder meer uit strafdossiers - een dieper inzicht had gegeven in zijn manipulaties en belangenvermenging. Het maakte Slangen nog woedender. De schadeclaim tikte aan tot 4,5 miljoen euro.

Maar op 4 oktober 2010 sprak de rechtbank van eerste aanleg in Hasselt Knack vrij, en veroordeelde Slangen tot het betalen van de gerechtskosten. Slangen poogde een voor hem voordelige minnelijke schikking uit de brand te slepen, waar Knack niet op inging, en ging vervolgens in beroep tegen de uitspraak. Op 20 februari 2012 vonniste het hof van beroep van Antwerpen: Knack wordt volledig vrijgesproken, en Slangen opnieuw veroordeeld tot het betalen van de gerechtskosten.

Het hof oordeelt dat Knack niet lichtzinnig te werk is gegaan bij het schrijven van de betrokken artikels, en dat Slangen als publiek figuur een hogere tolerantie voor kritiek en aandacht van pers en publiek aan de dag moet leggen. Het hof oordeelt ook, en dat is interessant, dat gebruik van de inhoud van strafdossiers op zich geen reden is om de vrijheid van meningsuiting te beperken. Het stipuleert voorts dat 'het de auteur van een tijdschriftartikel toegelaten is een waardeoordeel (dat altijd subjectief is) te vellen over de feiten die hij vaststelt en heeft gecontroleerd'.

Nuttig om te weten is ook dat het hof rekening heeft gehouden met een uitspraak van de Raad voor de Journalistiek, die op 10 januari 2008 een klacht van Slangen tegen Knack ongegrond verklaarde. Slangen had zijn beklag gedaan omdat hij geen wederwoord had gekregen. Het hof oordeelt nu dat 'de niet-naleving van de verplichting tot wederhoor geen reden is om de vrijheid van meningsuiting te beperken'. Het zal gedegen journalistiek werk in de toekomst misschien wat gemakkelijker maken. (DD)

Lees meer over:

Onze partners