Klokkenluiders Hazodi willen naar Europees Hof

27/01/12 om 14:52 - Bijgewerkt om 14:52

De 'klokkenluiders' van politiezone Hazodi willen bij het Hof van Cassatie een verbrekingsverzoek indienen tegen de beslissing van het parket-generaal om hun klacht tegen de Hasseltse procureur Marc Rubens te seponeren.

De zogenaamde 'klokkenluiders' van de politiezone Hazodi hebben hun advocaat opdracht gegeven om bij het Hof van Cassatie een verbrekingsverzoek in te dienen tegen de beslissing van het parket-generaal om hun klacht tegen de Hasseltse procureur Marc Rubens te seponeren. Desnoods gaan ze daarna naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

De klokkenluiders vinden het ongehoord dat de collega's van procureur Rubens zonder enig onderzoek stellen dat er niets aan de hand is, terwijl ze vinden dat Rubens op televisie en in andere media minstens lasterlijke verklaringen over hen heeft afgelegd.

'Het enige wat wij vragen is een objectief onderzoek. Maar dat mag blijkbaar niet'

"Het is toch ongehoord dat het parket-generaal de collega uit Hasselt op voorhand vrijpleit en alle andere dossiers terug naar hem stuurt, hoewel Rubens al lang geleden heeft gezegd hier niets mee te zullen doen", zegt Iris Exelmans, de advocate van de klokkenluiders die namens hen naar het Hof van Cassatie is gestapt.

"Het enige dat wij vragen is een objectief onderzoek. Maar dat mag blijkbaar niet. Een privébedrijf als I-Force wordt wel gevraagd om fraude te onderzoeken, maar sinds wanneer heeft dat enige juridische waarde? Het is duidelijk dat de schuld van de klokkenluiders in het rapport van I-Force louter dient om hen buitenspel te zetten en hun klachten onder de mat te vegen."

Alle rechtsmiddelen uitputten

Exelmans gaat ervan uit dat het verzoek bij het Hof van Cassatie onontvankelijk zal verklaard worden: "Ik maak me geen illusies, want strikt juridisch is er geen beroep mogelijk tegen een seponeringsbeslissing van het parket-generaal. Maar het moet nu eenmaal, want vooraleer naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen, moeten alle rechtsmiddelen in België uitgeput zijn." (Belga/SD)

Onze partners