"Klimaatverandering tast productiviteit van het bos aan"

24/11/11 om 12:59 - Bijgewerkt om 12:59

(Belga) Klimaatveranderingen tasten de productiviteit van het bos aan door toenemende perioden van droogte en leiden tot nooit eerder geziene verstoringen zoals zware stormschade, onbeheersbare bosbranden of nieuwe bosziekten met een grote regionale impact. Dat meldt de Katholieke Universiteit van Leuven donderdag. De K.U.Leuven pleit daarom voor een beter bosbeleid.

Een multidisciplinaire werkgroep over bossen nam het Vlaamse en Europese bosbeleid en -beheer onder de loep. De werkgroep kreeg daarbij de steun van Metaforum Leuven, de denktank die de deelname van de K.U.Leuven aan het maatschappelijk debat wil versterken. De werkgroep meldt dat het belang van bossen wordt onderschat. Bossen leveren hout en zuiver water, verminderen broeikasgassen, houden erosie onder controle en filteren fijn stof. Bovendien hebben stadsbossen en - bomen een belangrijk effect op de menselijke gezondheid en het menselijk welzijn. Om die diensten en de biodiversiteit te behouden en optimaal te benutten, pleit de K.U.Leuven voor een beter, coherent en verantwoordelijk bosbeleid. "Er moet daarom een Europese instantie opgericht worden die met geavanceerde rekenmodellen voorziet in vroegtijdige waarschuwing", aldus de K.U.Leuven. Volgens de universiteit is er ook nood aan meer coördinatie tussen initiatieven op internationaal, Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau, bewustwordingscampagnes en integratie in andere beleidsdomeinen zoals energie, landbouw, klimaat en biodiversiteit. (PVO)

Onze partners