Klasse verspreidt actieplan over seksueel overschrijdend gedrag

02/10/12 om 11:59 - Bijgewerkt om 11:59

(Belga) Het onderwijsblad Klasse verspreidt deze maand naar alle leraren in Vlaanderen een actieplan over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens onderzoek van het Kinderrechtencommissariaat zegt één leerling op de drie tussen 10 en 18 jaar dat hij of zij op school te maken krijgt met ongewenste lichamelijke aanrakingen, aanrakingen van de geslachtsdelen of ongewenst kussen.

Het actieplan wil leraren alert maken voor het probleem, vertelt wat seksueel grensoverschrijdend gedrag is en hoe ermee om te gaan. Het onderzoek van het Kinderrechtencommissariaat 'Geweld gemeld en geteld' uit september 2011 is ruimer dan de schoolomgeving en peilt ook naar geweld in het gezin en in de vrije tijd. Volgens dat onderzoek wordt in de schoolcontext ongeveer 33 pct van de leerlingen met seksueel overschrijdend gedrag geconfronteerd. Naar de populatie toe betekent dit dat ongeveer 180.000 leerlingen te maken krijgen met ongewenst sekueel overschrijdend gedrag. Binnen het gezin blijkt 7 pct van de minderjarigen ervaring te hebben met vormen van seksueel overschrijdend gedrag. Binnen de sportsector is dat 10 pct en 3 pct bij jeugdbewegingen. Meestal zijn de daders leeftijdsgenoten. De 'Eerste Lijn', die als bijlage bij Klasse verschijnt, benadrukt een positieve kijk op seksualiteit. "Seksueel grensoverschrijdend gedrag vergt kordaat optreden, maar tegelijk moeten jongeren genoeg ruimte krijgen om zich seksueel en relationeel te kunnen ontwikkelen", aldus Klasse. De 'Eerste Lijn' geeft aanzetten om na te denken over hoe op school om te gaan met elkaar, hoe problemen kunnen voorkomen worden en hoe tijdig in te grijpen. TV.Klasse ondersteunt de campagne met een filmpje. (ANA)

Onze partners