Klachtenboek 2011 Vlaamse Ombudsdienst: redelijke behandeltermijn gaat erop achteruit

28/03/12 om 13:50 - Bijgewerkt om 13:50

(Belga) De Vlaamse ombudsman heeft in 2011 vastgesteld dat in 26 procent van de klachtendossiers de redelijke behandeltermijn niet gerespecteerd werd. Dat is een achteruitgang tegenover 2010 (21,9%). Dat blijkt uit het Klachtenboek 2011 van de Vlaamse Ombudsdienst.

De klachtendiensten van de Vlaamse overheid behandelden vorig jaar 53.511 klachten. Als de klachten niet goed worden behandeld, probeert de Vlaamse Ombudsdienst te bemiddelen tussen de klager en de overheid. In 2011 deden 7.751 burgers een beroep op de Ombudsdienst: 6.974 werden meteen geholpen of doorverwezen. Voor 777 werd een ombudsdossier geopend. In 2009 waren dat nog 1.771 dossiers en in 2010 nog 1.253. De klachten handelen over alle beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid: 27 procent van de klachten had betrekking op Wonen, 23 pct op Verkeer, Infrastructuur en Mobiliteit. De rest is redelijk gelijk verdeeld over Water en Energie, Onderwijs, Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu, Welzijn en Gezondheid, Economie en Werkgelegenheid en de Vlaamse fiscaliteit. De klachten behandelen diverse zaken, zoals attesten, heffingen, belastingen, premies, geurhinder, fietspaden of adopties. Onder meer de Vlaamse belastingdienst krijgt veel klachten. Zo moeten burgers soms lang wachten op de terugbetaling, bestaat er verwarring over welke overheid (Vlaamse of federale) welke belastingen int en zijn er nogal wat klachten over de onroerende voorheffing en de Vlaamse verkeersbelasting. Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement, geeft toe dat de regels complex zijn. "De burger botst met de regelgeving, soms uit naïviteit, soms uit stugge onbuigzaamheid, vaak uit een gevoel van onbillijkheid omdat een regel niet door iedereen op dezelfde manier wordt toegepast". (MVL)

Onze partners