Kinderbijslag - "Kind niet met badwater weggooien"

15/11/12 om 14:37 - Bijgewerkt om 14:37

(Belga) "De kinderbijslag moet hervormd worden. Maar daarom moeten we het kind niet met het badwater weggooien", zo stelt de Gezinsbond. Zo verzet de organisatie zich tegen het selectiever maken van de kindergelden. "Kinderbijslag moet een recht blijven en evolueren naar een systeem waarbij het bedrag meegroeit met de leeftijd van het kind en de koopkracht. Dat is eenvoudig en eerlijk", luidt het.

Uit een recente studie van het Centrum Sociaal Beleid blijkt dat ons huidig systeem van kinderbijslag verouderd en duur is en faalt bij de bestrijding van de kinderarmoede. Er gaan stemmen op om het systeem daarom selectiever te maken. Maar dat is volgens de Gezinsbond een slecht idee. Zo zal het volgens de gezinsorganisatie niet leiden tot meer efficiëntie. "Integendeel, het zal ervoor zorgen dat het huidig systeem dat steunt op een vorm van horizontale solidariteit vervangen wordt door een regeling met een beperktere verticale solidariteit", luidt het. Volgens de Gezinsbond moet de kinderbijslag een recht blijven voor elk gezin, ook voor tweeverdieners. Ook al dekt het kindergeld bijlange niet de minimumkosten van kinderen, het blijft een "welkome aanvulling op het gezinsinkomen". De Gezinsbond ziet in de geplande overheveling van de kinderbijslag ook een ideaal moment om het stelsel te "vereenvoudigen". Daarbij stelt het voor om elk kind gelijk te behandelen en de bedragen welvaartsvast te maken. De overheveling mag alvast niet leiden tot een "afslanking". (DLA)

Onze partners