Kieskring BHV gesplitst tijdens de zomermaanden

03/04/12 om 14:00 - Bijgewerkt om 14:00

De 16 wetsvoorstellen die een eerste luik van de staatshervorming vertalen, zijn ingediend in het parlement. In het scenario dat voorligt, wordt BHV tijdens de zomermaanden gesplitst.

Kieskring BHV gesplitst tijdens de zomermaanden

© Belga

De teksten zijn ondertekend door telkens één parlementslid van de acht partijen die in oktober vorig jaar een communautair akkoord afsloten. Indien alles goed gaat, is de kieskring BHV eind juli, begin augustus gesplitst en krijgt Brussel de komende jaren extra geld.

Splitsing BHV

Het Uitvoeringscomité voor Institutionele Hervormingen raakte het eerder eens over de concrete uitwerking van een eerste deel van de staatshervorming. Hoofdbrok daarbij is de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, waardoor inwoners uit Halle-Vilvoorde bij federale en Europese verkiezingen niet meer voor Franstalige politici zullen kunnen stemmen. Enkel inwoners uit de faciliteitengemeenten kunnen kiezen of ze in Halle-Vilvoorde of in Brussel hun stem uitbrengen.

Hervorming gerechtelijk arrondissement

Door de hervorming van het gerechtelijk arrondissement BHV komt er een parket in Brussel en één in Halle-Vilvoorde. Door de splitsing zal er een apart vervolgingsbeleid kunnen worden gevoerd in Brussel enerzijds en Halle-Vilvoorde anderzijds. De zittende magistratuur blijft in Brussel, maar daar worden de rechtbanken wel ontdubbeld, wat inhoudt dat er een Nederlandstalige en een Franstalige rechtbank komt.

Daaraan gelinkt is de nieuwe bevoegdheid voor de algemene vergadering van de Raad van State - die paritair is samengesteld - om tussen te komen wanneer de Vlaamse regering de benoeming verwerpt van een burgemeester uit de zes faciliteitengemeenten uit de Vlaamse rand.

Metropolitane gemeenschap

Daarnaast kan Brussel de komende jaren op extra financiering rekenen en wordt de metropolitane gemeenschap in het leven geroepen. Het gaat om een soort overlegorgaan voor dossiers die de Brusselse grenzen overschrijden. Het is alvast verplicht om overleg te plegen over de Brusselse ring. Verder wordt het stemrecht voor Belgen in het buitenland makkelijker gemaakt en voeren de acht partijen een aantal bepalingen in die voor politieke vernieuwing moeten zorgen.

Advies Raad van State

De 16 wetteksten zijn ondertussen in Kamer en Senaat ingediend en een van de komende dagen wordt de Raad van State om advies gevraagd. Dat advies wordt binnen de 45 dagen verwacht. Nadat de acht partijen de teksten nog hebben aangepast, kan het echte parlementaire werk pas beginnen.

Kamer en Senaat zetten zich tegelijkertijd aan een eigen reeks teksten en wisselen die nadien uit. De meerderheid en de groenen hopen met alles rond te zijn eind juli, begin augustus.
Tweede luik staatshervorming

Ondertussen zal het Uitvoeringscomité voortwerken aan het tweede luik van de staatshervorming. Dan komen onder meer de overdracht van de bevoegdheden en de hervorming van de financieringswet aan bod. Een timing daarvoor en voor de inwerkingtreding van de staatshervorming ligt nog niet vast. Twee dossiers die voordien nog worden aangepakt, zijn de facelift voor de Senaat en het laten samenvallen van de verkiezingen. (Belga/INM)

Onze partners