Kernpunten nota bemiddelaar lekken uit

04/01/11 om 13:22 - Bijgewerkt om 13:22

De grote lijnen van de onderhandelingsnota van Johan Vande Lanotte zijn uitgelekt.

De onderhandelingsnota van koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte (SP.A) bevat ook een luik politieke vernieuwing dat onder meer voorziet in de afschaffing van de Senaat in haar huidige vorm en samenvallende federale en deelstaatverkiezingen om de vijf jaar.
De bemiddelaar bezorgde zijn nota maandagavond aan de zeven partijen die onderhandelen over de staatshervorming. De website van de VRT vermeldt dinsdag een reeks kernpunten uit de nota.

Zo bevat de nota naast luiken over de financieringswet, de bevoegdheidsoverdrachten, Brussel en Brussel-Halle-Vilvoorde ook een deel over politieke vernieuwing. Daarin wordt gesleuteld aan de Senaat en stelt Vande Lanotte voor de parlementsverkiezingen op federaal en deelstatelijk niveau weer te laten samenvallen.

Bevoegdheidsoverdrachten

Bij de voorziene bevoegdheidsoverdrachten springt onder meer de passage over regionale ministers van Justitie in het oog. Zij zouden naast de federale minister van Justitie beperkte bevoegdheden hebben. Vande Lanotte stelt ook eigen rechtbanken voor de gewestelijke bevoegdheden voor. Het jeugdsanctierecht zou worden overgeheveld.

Daarnaast worden er bevoegdheidsoverdrachten voorgesteld inzake het werkgelegenheidsbeleid (sanctioneringsbeleid, doelgroepenbeleid). Gewesten die veel werklozen aan de slag krijgen, zouden een bonus krijgen.

Voorts zijn er bevoegdheidsoverdrachten in de gezondheidszorg (onder meer de gehandicapten- en ouderenzorg) ter waarde van 3,3 miljard euro. De kinderbijslag wordt overgeheveld naar de gemeenschappen. In Brussel gaat ze naar de gemeenschapschapscommissie. Vande Lanotte voorziet ook de overheveling van de verkeersreglementering en de rijopleiding.

Brussel-Halle-VilvoordeBrussel

De nota voorziet de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Inwoners van de faciliteitengemeenten zouden kunnen kiezen of ze voor een Brusselse of een Vlaams-Brabantse lijst stemmen.

Voorts voorziet Vande Lanotte een afzwakking van de omzendbrief-Peeters. Franstaligen in de faciliteitengemeenten zouden maar om de drie jaar in plaats van elk jaar hun taalkeuze kenbaar moeten maken om documenten in hun eigen taal te krijgen.

De benoeming van de burgemeesters in de faciliteitengemeenten blijft een Vlaamse bevoegdheid, maar bij betwisting is het Grondwettelijk Hof bevoegd.

Brussel

Voor Brussel is een 'kleine interne staatshervorming' voorzien. De functie van gouverneur zou verdwijnen. De Brusselse minister-president krijgt meer bevoegdheden, onder meer op het vlak van veiligheid.

Financieringswet

Inzake de financieringswet, die de geldstromen tussen het federale niveau en de regio's regelt, is voorzien dat 26 procent van de personenbelasting naar de regio's gaat. Zij krijgen in het voorstel ruim 15 miljard eigen belastingen met eigen tarieven.

Brussel zou de gevraagde herfinanciering van 500 miljoen euro niet krijgen, maar wel een compensatie voor de pendelaars en de internationale ambtenaren. In de nota is sprake van 372 miljoen euro per jaar.

Onze partners