kernkabinet akkoord over verhoging GAS-boetes

03/10/12 om 12:36 - Bijgewerkt om 12:36

(Belga) Het kernkabinet is het woensdag eens geraakt over de verhoging van de maximumbedragen van de overlastboetes, ofwel de gemeentelijke administratieve sancties. Voor minderjarigen stijgen de boetes van 125 tot hoogstens 175 euro, terwijl ze voor meerderjarigen worden opgetrokken van 250 naar 350 euro.

De topministers van de federale regering bogen zich woensdagmorgen opnieuw over de GAS-boetes. Gemeenten kunnen die opleggen in de strijd tegen overlast. Niet alle punten raakten getrancheerd. De verwachting is wel dat de discussie vrijdag volledig zal afgerond raken, zo bleek uit verklaringen die verschillende vicepremiers na afloop van de vergadering aflegden. Over de verhoging van de maximumboetes bereikte het kernkabinet een akkoord. Ook lijkt er eensgezindheid dat gemeenten de mogelijkheid zullen krijgen om minderjarigen vanaf veertien jaar op de vingers te tikken. Momenteel ligt de leeftijdsgrens nog op zestien jaar. Volgens Open Vld-vicepremier Vincent Van Quickenborne moeten de modaliteiten nog worden bekeken. "Gaan we de gemeenten dat zelf laten beslissen of doen we dat op niveau van de politiezone?" Het is ook de bedoeling dat gemeenten aan overtreders een plaatsverbod zullen kunnen opleggen. Volgens minister van Binnenlandse Zaken en cdH-vicepremier Joëlle Milquet moet nog worden uitgeklaard of dat verbod één dan wel drie maanden zou gelden. Een andere vraag draait volgens sp.a-vicepremier Johan Vande Lanotte rond het al dan niet onmiddellijk innen van de boete. Hun liberale collega Van Quickenborne stelde dat het idee van de ouderlijke betrokkenheid op tafel ligt, "waarbij we ouders de mogelijkheid geven om samen met de jongeren en het stadsbestuur preventief te werken, mensen eens tot de orde te roepen, om op die manier het gedrag te verbeteren en eventueel de boete te vermijden". Bij de gemeenten rijzen vragen over de financiering. In principe zouden de "bemiddelaars" of "sanctionerende ambtenaren" kunnen worden gefinancierd dankzij de inning van de administratieve boetes. Aan twee ambtenaren per politiezone zou sprake zijn van zowat 400 ambtenaren, ofwel een bedrag van zestien miljoen euro. (JDH)

Onze partners