Kerk zal slachtoffers verjaarde dossier seksueel misbruik schadevergoeding betalen

14/12/11 om 12:49 - Bijgewerkt om 12:49

(Belga) Er komt een arbitragecommissie die zich zal buigen over verjaarde dossiers van seksueel misbruik in de Kerk. Naar gelang van de ernst van de feiten, zal die de kerk een schadevergoeding kunnen opleggen van 2.500 euro tot 25.000 euro. Vermeende slachtoffers hebben tot eind oktober 2012 de tijd een dossier in te dienen.

De oprichting van de commissie was een van de aanbevelingen van de bijzondere commissie die het levenslicht zag nadat verschillende feiten van seksueel misbruik in de kerk bekend raakten. Op 31 mei van dit jaar aanvaardden de kerkelijke overheden mee te stappen in het verhaal. Sindsdien togen experten aan het werk om een procedure op punt te stellen. Die werd woensdag bekendgemaakt op een persconferentie. Een slachtoffer van seksueel misbruik waarvan de feiten verjaard zijn, zal op een zeer laagdrempelige manier een aanvraag kunnen indienen voor een schadevergoeding. Die vorderingen worden gericht aan het centrum voor arbitrage inzake seksueel misbruik, dat gehuisvest is in de lokalen van de Koning Boudewijnstichting. De feiten van seksueel misbruik worden ingedeeld in vier categorieën, afhankelijk van hun ernst. De bedragen die de kerk als schadevergoeding zal uitbetalen, liggen tussen 2.500 en 25.000 euro. Indien een "scheidsgerecht" echter uitzonderlijk meent dat er een onevenredigheid bestaat tussen het maximum bedrag en de schade die het slachtoffer heeft geleden, kan dat bedrag worden overschreden. De uitspraken worden normaliter gedaan binnen de zes maanden. Ze zijn definitief en bindend. Er kan geen hoger beroep tegen worden ingesteld. De kerk heeft drie maanden de tijd om de compensatie te betalen. (KAV)

Onze partners