'Kerk maakt slachtoffers niet monddood'

08/10/12 om 18:35 - Bijgewerkt om 18:35

De bisschoppen komen de afspraken met betrekking tot de arbitragecommissie seksueel misbruik in een pastorale relatie wel degelijk na, zegt Tommy Scholtes, persverantwoordelijke van de bisschoppenconferentie.

Er is geen sprake van het monddood maken van slachtoffers, die op de commissie een beroep doen om een schadevergoeding te krijgen, aldus Scholtes,

Kamerlid Renaat Landuyt (sp.a), lid van de opvolgingscommissie seksueel misbruik in de Kamer, verwijt de bisschoppen dat ze de slachtoffers, die van de arbitragecommissie een schadevergoeding ontvangen, laten beloven daarmee af te zien van verdere gerechtelijke stappen op basis van schuldig verzuim.
"De beschuldigingen aan het adres van de bisschoppen zijn zwaar en onterecht", repliceert Scholtes via Kerknet.be.

'Heel wat verzoeningen'

"De bisschoppen en de bijzondere parlementaire commissie, waarvan Renaat Landuyt lid is, hebben in onderling akkoord een onafhankelijk orgaan opgericht: het Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik. Dat is sinds maart 2011 aan het werk en een permanente arbitragekamer met onafhankelijke 'arbiters' beoordeelt de aanvragen en doet een poging tot verzoening", aldus Scholtes. Volgens hem loopt de behandeling van de aanvragen goed en zijn er al "heel wat verzoeningen" bereikt.

"Het zijn de arbiters die met de verzoenende partijen een proces-verbaal opstellen van het bereikte akkoord en over de inhoud een akkoord overeenkomen. De bisschoppen mengen zich op geen enkele manier in de werkzaamheden van het centrum en respecteren de scheiding der machten."

Confidentialiteit is een van de basisprincipes van het arbitragereglement en dat is ook zo gewild is door de parlementaire commissie, zegt Scholtes verder. Daarnaast is het eigen aan een dading of een minnelijk akkoord dat het geschil daarmee definitief wordt beëindigd. "De arbitrage is er juist voor slachtoffers van verjaarde feiten die geen toegang meer hebben tot de gewone rechtbanken."

Proces wegens schuldig verzuim

Tot slot wijst Scholtes er op dat de in de schikking gebruikte formule een proces wegens schuldig verzuim theoretisch niet uitsluit.

"Daarover kan desgevallend alleen een strafrechter oordelen. De arbitrage gaat, laat dat duidelijk zijn, over de feiten van schuldig misbruik door de dader en dus niet over mogelijk schuldig verzuim." (Belga/TE)

Lees meer over:

Onze partners