Kemphaan broedt voor het eerst sinds 1977 terug in België

03/10/12 om 14:39 - Bijgewerkt om 14:39

(Belga) In het Gentse havengebied bracht de kemphaan, een steltloper, dit jaar met succes twee jongen voort. Het gaat om het eerste broedgeval in België sinds 1977, zo laat natuurbericht.be weten.

Het uitgebreid baltsritueel dat drie mannetjes eind mei opvoerden voor de aanwezige vrouwtjes in de vlaktes van het Kluizendok (Doornzele), een tijdelijke ecologische infrastructuur, zorgde ervoor dat op 5 juli twee onvolgroeide kuikens werden opgemerkt. De fraaie steltloper is dan wel het ganse jaar in ons land aanwezig, tijdens de wintermaanden met honderden, maar de laatste broedgevallen dateren van 1976. Tot midden vorige eeuw kwam de soort regelmatig tot broeden in de Antwerpse Noorderkempen. Toch is het recente succesvolle broedsel wellicht een toevalstreffer. "Door een veranderende agrarische bedrijfsvoering, onder meer met verlaging van de grondwaterstand, intensieve bemesting en zware beweidingsdruk, is het aanbod geschikte broedgebieden drastisch herleid", aldus Dominique Verbelen van Natuurpunt. "Door de extreme weersomstandigheden, het barslecht voorjaar met waterstanden die je normaal enkel 's winters aantreft, vond het groepje doortrekkende kemphanen er wel een geschikt broedhabitat." In samenspraak met het Gentse Havenbedrijf en het Vlaamse Gewest laat Natuurpunt 's winters schapen grazen in de vlaktes van het Kluizendok. "De resultaten zijn indrukwekkend: 180 broedparen veldleeuwerik, 80 territoria van graspieper, 65 koppels patrijs, 35 koppels kievit en 8 zangposten van kwartel, terwijl veldleeuwerik en graspieper in het Gentse al jaren als broedvogel zijn uitgestorven. De resultaten doen volgens Natuurpunt het beste verhopen voor de 205 hectare compensatiegebieden die aangelegd worden. (JDH)

Onze partners