KAV verontwaardigd over klein aantal vrouwen in nieuwe regering

07/12/11 om 01:30 - Bijgewerkt om 01:30

(Belga) KAV, de Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging, is verontwaardigd dat de nieuwe federale regering zo weinig vrouwen aanstelt als minister of staatssecretaris. "Nochtans stemde 4 van de 6 partijen vorig jaar in de Kamer vóór de quotawet voor beursgenoteerde bedrijven", stelt KAV in een mededeling. "Facias ut dicis" - voer uit wat je zelf predikt, merkt KAV nog op.

Met de quotawet wordt een beter man-vrouwevenwicht aan de top van bedrijven, meer bepaald de raden van bestuur, nagestreefd. De wet kwam er nadat gebleken was dat sensibiliseren en aanmoedigen niet voldoende was om echte veranderingen teweeg te brengen. KAV herinnert eraan dat er sinds 2002 ook in de politiek quotawetten of pariteitswetten gelden. Die wetgevende maatregelen hebben als resultaat dat sinds 1994 het aantal vrouwen in de Kamer verdubbeld is. "Wanneer het echter om de echte topfuncties in de politiek gaat - schepenen en burgemeesters op lokaal niveau en ministers en staatssecretarissen op regionaal en federaal niveau - dan zien we dat er van de principes van pariteit en man-vrouwevenwicht bitter weinig overblijft. Ook nu tellen we slechts vijf vrouwelijke ministers op dertien en één vrouwelijke staatssecretaris op zes." (KAV)

Onze partners