Katholiek onderwijs stelt nieuwe structuur secundair onderwijs voor

08/05/12 om 13:02 - Bijgewerkt om 13:02

(Belga) In de discussie rond de hervorming van het secundair onderwijs (SO), stelt het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs (VVKSO) een nieuwe structuur voor, waarbij de huidige basisopties en beroepenvelden in de eerste graad verdwijnen en de tussenschotten ASO, TSO, BSO en KSO in de tweede en derde graad vervangen worden door vijf studiedomeinen. Dat werd in Gent gezegd op de visiedag "Toekomst SO inKLEUREN".

"Eén van de grootste knelpunten van het huidige SO is dat veel leerlingen te laat of helemaal niet terecht komen in de studierichting die het best past bij hun mogelijkheden," aldus Chris Smits, secretaris-generaal VVKSO. "We willen de hiërarchische perceptie van studierichtingen wegwerken. Enerzijds wordt het aantal studierichtingen gereduceerd en anderzijds maximaal tegemoetgekomen aan leerlingenprofielen." In de toekomstvisie wordt de gradenstructuur wel behouden, maar de basisopties en beroepenvelden in de eerste graad worden afgeschaft. "We willen daar een brede algemene vorming, die wel gedifferentieerd aangeboden moet worden, maar niet langer een specifieke voorbereiding is op studierichtingen van de tweede graad." Leerlingen met een hoog abstractievermogen kunnen in het nieuwe systeem bijvoorbeeld voor techniek kiezen naast klassieke talen. In de tweede en derde graad wil men de onderwijsvormen ASO, TSO, BSO en KSO vervangen door de vijf studiedomeinen Taal en cultuur, Kunst en creatie, Maatschappij en welzijn, Economie en maatschappij en Wetenschappen en techniek. Daarin onderscheidt men vier types studierichtingen, die voorbereiden op een brede academische doorstroming, professionele bachelors, hoger beroepsonderwijs of de arbeidsmarkt. (COR 207)

Onze partners