Karin Robert (Groen) - Brugge

23/02/12 om 20:35 - Bijgewerkt om 20:35

Knack.be trapt de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 af en stelt drie vragen aan elke politicus die de strijd aangaat: Wat is de inzet van de verkiezingen? Wie wint en wie verliest? Wat speelt in uw gemeente?

Wat is de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen?
Uiteraard zijn onderwijs en jongeren mijn dada, als lerares.

Het speerpunt van Groen in Brugge in dat verband is ... inzetten op mobiliteit. Brugge als 'Fietsstad' promoten verdient volgens ons nog heel wat meer aandacht en acties. Het autoverkeer moet in onze binnenstad absoluut meer worden teruggeschroefd. We willen hier resoluut voor de actieve weggebruikers, fietsers en voetgangers, kiezen.

Veilig en comfortabel kunnen fietsen in onze binnenstad is een prioriteit. Overleg met scholen in verband met verkeersveiligheid en autoluwe schoolomgevingen is zo'n actiepunt, ook het organiseren van fiets- en voetpools. Zo kunnen we zorgen dat kinderen veilig in groep naar school kunnen.

De kers op de taart zou een 'Fiets-info-centrum' kunnen zijn met een educatieve insteek: een centrum waar 'fietsen' wordt gepromoot, waar de uitgebreide fietsroutenetwerken in onze stadskern duidelijk worden gemaakt, waar je fiets-gids-beurten kan aanvragen om de stad te verkennen, waar ervaringsgerichte verkeersopvoeding voor voetganger en fietser wordt gegeven,...

We willen met Groen Brugge ook inzetten op wonen, vooral dan betaalbaar wonen. Uit een studie van de dienst van statistiek van de Vlaamse Regering blijkt dat Brugge zowat de enige centrumstad is die een dalend aantal -18 jarigen telt. Jongeren en jonge gezinnen trekken naar de rand van Brugge, de randgemeenten,... Groen Brugge wil dit keren.

We willen weer een 'levende' toekomst voor onze stad. Brugge mag dan wel een oude stad zijn, toch willen we haar terug 'jong van geest' maken. Concreet moet er echt werk worden gemaakt in Brugge van betaalbare woningen. Uit de woonbehoeftestudie blijkt dat het probleem van de ontgroening één van de meest prangende is voor de toekomst van onze stad. De woningprijzen in onze stad swingen de pan uit. Hotels en serviceflats krijgen nog té veel prioriteit van onze schepen van ruimtelijke ordening. Kleinere betaalbare woningen en de verdere uitbouw van sociale woningen is voor onze stad meer aan de orde.

We willen van Brugge terug een bruisende stad maken die aantrekkelijk is voor de jongeren en waarbij we vooral accent leggen op een positieve en preventieve samenwerking met deze doelgroep.

Wie worden de winnaars, wie de verliezers? Dat wordt afwachten. Alle partijen hier in Brugge trekken alleen en niet in kartel naar de verkiezingen. Er wordt met spanning uitgekeken naar 14 oktober 2012. Nu heeft Groen Brugge 2 gemeenteraadsleden. We hopen op 3 gemeenteraadsleden en 1 OCMW raadslid. De sociale thema's liggen ons nauw aan het hart.

Wat is van belang in uw gemeente?
Het woonbeleid aantrekkelijker maken voor jongeren en vooral betaalbaarder voor jonge gezinnen.

De sociale woningen uitbreiden waar mogelijk.

Een verder terugschroeven van het autoverkeer in onze binnenstad met de volledige aandacht op fietser en voetganger. Gaan voor een gezonder en veiliger binnenstad!

Een positief en preventieve aanpak van het jongerenbeleid. Overleg met deze doelgroep is hier prioritair in combinatie met een uitgebreider aanbod in Brugge voor hen op cultureel vlak en het uitgangsleven. Van Brugge een bruisende, levendige stad maken.

Groene en open ruimtes creëren in de binnenstad. (SD)

U komt ook op bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 en heeft een duidelijke visie over uw stad of dorp?

Stuur dan uw antwoorden op onze drie vragen - en een foto van uzelf - door naar simon.demeulemeester@knack.be.

Onze partners