Kardinaal Danneels wist van seksueel misbruik

11/04/12 om 07:14 - Bijgewerkt om 07:14

Kardinaal Godfried Danneels werd de voorbije tientallen jaren zeker veertig keer op de hoogte gebracht van seksueel misbruik binnen de Kerk, zo blijkt uit briefwisseling. 'Opgewarmde kost', zo reageert de verdediging van Danneels.

Kardinaal Danneels wist van seksueel misbruik

© Belga

Kardinaal Godfried Danneels werd de voorbije tientallen jaren zeker veertig keer op de hoogte gebracht van seksueel misbruik binnen de Kerk. Dat schrijft Het Laatste Nieuws, op basis van de briefwisseling in het dossier Operatie Kelk. Dat artikel bevat niets meer dan opgewarmde kost, zo reageert meester Fernand Keuleneer, de advocaat van kardinaal Danneels.

Danneels heeft altijd beweerd verrast te zijn door de omvang van het misbruik. De gevallen waarover Danneels werd ingelicht, hadden niet alleen betrekking op zijn eigen bisdom, maar op heel Vlaanderen. "In de meeste gevallen is er sprake van teruggevonden briefwisseling tussen Danneels en de slachtoffers, hun families of nabestaanden. Die kan de kardinaal nu de das omdoen", schrijft de krant.

Danneels zou voor slachtoffers bidden

De brieven - waarvan sommigen in handen van het gerecht kwamen via de felbesproken huiszoekingen van onderzoeksrechter Wim De Troy op het aartsbisdom, bij de commissie Adriaensens en in de kathedraal van Mechelen; andere brieven werden rechtstreeks door de slachtoffers aan de speurders bezorgd - werden geschreven in de hoop gehoord te worden.

Soms schreef Danneels een brief terug, waarin hij verklaarde dat hij voor de slachtoffers zou bidden. In een zonderling geval deed de toenmalige aartsbisschop meer: dan verplaatste hij de pedofiele geestelijke naar een naburige gemeente. Naar het gerecht stapte de kardinaal evenwel nooit.

Net sluit zich ook rond Vangheluwe

Toen Danneels in 2010 verhoord werd door de Brusselse gerechtelijke politie, liet hij uitschijnen niet op de hoogte te zijn. Hij zei toen ook dat hij alleen had kunnen optreden in zijn eigen bisdom, wat hij volgens de briefwisseling dus niet (altijd) deed. Volgens Het Laatste Nieuws sluit het net zich ook rond twee voormalige bisschoppen die nog in leven zijn en rond de pedofiele bisschop Roger Vangheluwe - die ook op de hoogte was van misbruik door anderen, waar hij eveneens niet op reageerde.

Léonard op hoogte van vijf gevallen

André-Joseph Léonard was als verantwoordelijke voor het bisdom Namen op de hoogte van minstens vijf gevallen van misbruik. Alles wijst erop dat Operatie Kelk en het onderzoek naar schuldig verzuim in een eindstadium zitten. Als de kerkleiders schuldig worden bevonden, riskeren ze een celstraf.

Fernand Keuleneer: 'Opgewarmde kost'

Meester Fernand Keuleneer, de advocaat van kardinaal Danneels, reageert dat het artikel "niets meer dan opgewarmde kost" bevat. "De kardinaal heeft reeds op deze aantijgingen geantwoord in het parlement en heeft aan zijn antwoorden van toen niets toe te voegen", zegt de advocaat.

"De kardinaal formuleerde zijn antwoorden toen hij gehoord werd door de parlementaire commissie betreffende de behandeling van seksueel misbruik en dat verslag kan door iedereen worden geraadpleegd op de website van de Kamer", gaat meester Keuleneer voort.

Keuleneer: 'Timing is niet toevallig'

Volgens de advocaat is het niet toevallig dat het artikel in Het Laatste Nieuws net nu verschijnt, een week nadat het Hof van Cassatie de huiszoekingen en inbeslagnames bij de kardinaal en in het aartsbisschoppelijk paleis definitief onwettelijk verklaarde.

"Het valt mij ook opnieuw op dat in het artikel in Het Laatste Nieuws verwezen wordt naar 'bronnen dicht bij het onderzoek', en dat er informatie gegeven wordt over de stand van het onderzoek, en wat 'het gerecht' al dan niet zou hebben geconcludeerd", zegt meester Keuleneer nog.

"Wij zullen de onderzoeksrechter opnieuw verzoeken om na te gaan of er eens te meer sprake is van desinformatie en manipulatie van het onderzoek, en van schending van het onderzoeksgeheim." (Belga/SD)

Onze partners