Kamerleden en senatoren leggen de eed af

06/07/10 om 13:53 - Bijgewerkt om 13:53

In Kamer en Senaat hebben dinsdag in totaal 190 parlementsleden de eed afgelegd. De Kamer heeft de verkiezingen van 13 juni geldig verklaard.

In Kamer en Senaat hebben dinsdag respectievelijk 150 Kamerleden en 40 rechtstreeks verkozen senatoren, of hun opvolgers, de eed afgelegd. De gemeenschapssenatoren en de gecoöpteerde senatoren doen dat later.

Desamenstelling van Kamer en Senaat is grondig veranderd na de federale verkiezingen van 13 juni. Zo is de N-VA in de Kamer de grootste fractie geworden met 27 leden. De PS is de tweede grootste partij en heeft 26 Kamerzetels.

De plenaire Kamervergadering van dinsdag beperkte zich tot de goedkeuring van de verkiezingen en de eedaflegging van de verkozenen nadat hun geloofsbrieven waren onderzocht. Sommige Kamerleden legden de eed af in één taal, anderen in twee talen en enkelen - zoals alle groenen - in de drie landstalen.

Verkiezingen geldig verklaard

Vooraleer de 150 Kamerleden de eed aflegden, verklaarde de Kamer de verkiezingen van 13 juni geldig. Bij de stemming over de verkiezingen in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde onthield de N-VA zich. Het Vlaams Belang stemde tegen, evenals Jean-Marie Dedecker.

Fractieleider Jan Jambon van de N-VA verklaarde dat een regering met de N-VA een regering zal zijn die B-H-V splitst.

Nieuwe voorzitters werden in Kamer en Senaat nog niet verkozen in afwachting van de regeringsonderhandelingen. In de Kamer blijft ontslagnemend voorzitter Patrick Dewael daardoor tijdelijk aan. Hij werd dinsdag bijgestaan door de twee jongste Kamerleden, Kristof Calvo (Groen!) en Peter Dedecker (N-VA).

In de Senaat blijft Armand De Decker op post als voorzitter, zij het in zijn hoedanigheid van senator met de langste staat van dienst.

De Kamer komt op 20 juli opnieuw bijeen om de leden van het Bureau, inclusief de voorzitter, aan te duiden.

Senaat

In de Senaat legden dinsdag uiteindelijk 35 van de 40 rechtstreeks verkozen senatoren de eed af. Vijf anderen deden dat niet en laten zich opvolgen.

Het gaat om Marianne Thyssen (CD&V), Frieda Brepoels (N-VA), Dirk Sterckx (Open VLD) en Louis Michel (MR). Zij verkiezen in het Europees parlement te blijven.

De vijfde politicus die zijn Senaatszetel afstaat aan zijn opvolger is Filip Dewinter (Vlaams Belang), die in het Vlaams Parlement wil blijven.

De 21 gemeenschapssenatoren leggen op 13 juli de eed af. De tien gecoöpteerde senatoren doen dat op 20 juli.

Lees meer over:

Onze partners