Kamer zorgt voor meer humane collectieve schuldenregeling

16/02/12 om 19:14 - Bijgewerkt om 19:14

(Belga) De plenaire Kamer heeft donderdag unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd dat de collectieve schuldenregeling humaner moet maken. De wettekst van sp.a'er Hans Bonte bepaalt onder meer dat het kindergeld niet mag gebruikt worden voor het aflossen van de schulden, dat de schuldenregeling maximaal zeven jaar mag duren en dat advocaten alleen als bemiddelaar kunnen optreden wanneer ze een erkende opleiding hebben gevolgd.

Ongeveer 100.000 mensen zitten vandaag in een collectieve schuldenregeling, waarbij een schuldbemiddelaar ervoor zorgt dat de schulden worden afgelost en er elke maand toch nog genoeg geld - "leefgeld" - overblijft om een menswaardig bestaan te kunnen leiden. Op het terrein leefden echter nog een aantal verzuchtingen over de dertien jaar oude wetgeving terzake. Die worden nu vertaald in een wetswijziging. Zo wordt het leefgeld voortaan geïndexeerd. Om kinderen in kwetsbare gezinnen te beschermen, wordt daarnaast de kinderbijslag niet langer opgenomen in de berekening van dat leefgeld. De termijn van de collectieve schuldenregeling wordt in de toekomst beperkt tot zeven jaar. Voor sommige gezinnen duurt het nu tot vijftien jaar. Enkel met de uitdrukkelijke toestemming van de schuldenaar kan de termijn worden verlengd. Tot slot zorgt de wettekst er ook voor dat niet langer elke advocaat kan optreden als schuldbemiddelaar. Zij worden voortaan verplicht een erkende opleiding te volgen. "Het goedgekeurde voorstel zorgt voor reëel perspectief voor mensen die nu nog verzuipen in de schulden. De extra bescherming voor kinderen in de aangepaste collectieve schuldenregeling helpt bovendien om de generatiearmoede te counteren. Ze zorgt ervoor dat kinderen niet de dupe worden van de financiële problemen van hun ouders", stelt Bonte. (FEM)

Onze partners