Kamer verstrengt straffen schijnhuwelijk en schijnsamenwoonst

25/04/13 om 19:36 - Bijgewerkt om 19:36

(Belga) Er komen strengere straffen voor wie misbruik maakt van een huwelijk of wettelijke samenwoonst met als doel een verblijfsvergunning in ons land te verkrijgen. Ook slachtoffers van schijnpartnerschappen mogen op een betere bescherming rekenen. Dat is het gevolg van een wetsontwerp, dat vandaag groen licht kreeg in de plenaire Kamer.

Er waren 81 stemmen voor, twaalf stemmen tegen van Vlaams Belang en Alexandra Colen en dertig onthoudingen van N-VA, Ecolo-Groen en Laurent Louis. De belangrijkste vernieuwing is de invoering van de definitie van schijn-wettelijke samenwoning in het Burgerlijk Wetboek. Daardoor kunnen ambtenaren en het parket onderzoek voeren als er twijfel rijst over de bedoelingen van de samenwonenden. De procureur des konings beschikt ook over meer tijd om een onderzoek in te stellen. Net als een schijnhuwelijk wordt de schijn-wettelijke samenwoning in de Vreemdelingenwet strafbaar met een maand tot drie jaar en een boete van 50 tot 500 euro. Een persoon die iemand dwingt wettelijk samen te wonen, riskeert een celstraf van drie maanden tot vijf jaar en een boete van 250 tot 5.000 euro. De strafrechter die het vonnis uitspreekt, zal met hetzelfde vonnis een huwelijk of samenwoonst nietig kunnen verklaren. Bovendien kan de Dienst Vreemdelingenzaken beslissen een einde te stellen aan het verblijf van iemand die veroordeeld is voor een schijnhuwelijk of schijn-wettelijke samenwoning, en hem zo snel mogelijk laten verwijderen. Een inreisverbod van vijf jaar hoort eveneens tot de mogelijkheden. Hoewel ze de tekst mee goedkeurde, waarschuwde Nahima Lanjri (CD&V) dat het werk nog niet af is. Voor haar moet werk worden gemaakt van een effectief opvolgingssysteem dat door alle betrokken diensten kan worden geraadpleegd. Dat moet voorkomen dat wie een poging tot schijnhuwelijk of -samenwoonst onderneemt, naar een andere gemeente trekt om daar een nieuwe poging te ondernemen. Ook Karin Temmerman (sp.a) pleitte voor een databank waarin de schijnhuwelijken worden geregistreerd. Theo Francken (N-VA) steunt de strengere aanpak, maar meent dat een en ander beter had kunnen worden aangepakt zodat het fenomeen voor eens en voor altijd een halt had kunnen worden toegeroepen. (Belga)

Onze partners