Kamer vereenvoudigt stemmen in het buitenland

21/06/12 om 20:01 - Bijgewerkt om 20:01

(Belga) De plenaire Kamer heeft het licht op groen gezet voor het wetsvoorstel dat stemmen vanuit het buitenland bij federale verkiezingen eenvoudiger maakt. N-VA, Vlaams Belang, FDF en Laurent Louis onthielden zich. De tekst maakt deel uit van het eerste luik van de staatshervorming. Samen met de hervorming van het gerechtelijk arrondissement BHV en de invoering van grondwetsartikel 157bis verhuist de tekst nu naar de Senaat.

De nieuwe regels zorgen ervoor dat Belgen die willen stemmen vanuit het buitenland zich daarvoor niet telkens opnieuw moeten laten registreren, tenzij ze hun stemrecht niet uitoefenen, niet meer van dezelfde consulaire post afhangen of ervoor kozen om per brief te stemmen en dat niet tijdig doorgaven. Voortaan gelden ook vier criteria met betrekking tot de Belgische gemeente waar Belgen in het buitenland zich mogen inschrijven om te kunnen stemmen. Vooreerst gaat het om de gemeente waar ze laatst in het register waren ingeschreven, gevolgd door hun geboorteplaats, de gemeente waar de ouders laatst waren ingeschreven en tot slot de gemeente waar een verwant van derde graad woont of laatst was ingeschreven. Het N-VA-voorstel om de vereenvoudiging ook door te voeren voor de regionale verkiezingen haalde het niet. (KAV)

Onze partners