Kamer maakt naaktfouilles bij gedetineerden gemakkelijker

30/05/13 om 23:24 - Bijgewerkt om 23:24

(Belga) De plenaire Kamer heeft donderdagavond een wetsontwerp goedgekeurd waardoor penitentiaire beambten voortaan op een aantal standaardmomenten naaktfouilles bij gevangenen zullen kunnen uitvoeren. De tekst, die de basiswet voor het gevangeniswezen aanpast, kreeg steun van de meerderheidspartijen, N-VA en Vlaams Belang. Ecolo-Groen en FDF stemden tegen, terwijl Stefaan De Clerck (CD&V) en Özlem Özen (PS) zich onthielden.

Het wetsontwerp volgt op een aantal gewelddadige ontsnappingspogingen begin vorig jaar. Minister van Justitie Annemie Turtelboom sloot toen met de vakbonden een protocolakkoord af, waarin een aantal beloftes werd gedaan om de veiligheid te verbeteren. Een aantal maatregelen vereiste een aanpassing van de wet op de interne rechtspositie van de gedetineerde. Een van de wijzigingen moet het uitvoeren van fouilles op het lichaam vereenvoudigen. Nu geldt daar een zware administratieve procedure voor. Zo moet een cipier eerst de officiële goedkeuring vragen aan de directeur om de fouillering op het lichaam uit te voeren en moet deze beslissing schriftelijk meegedeeld worden aan de gedetineerde. Voortaan zullen gedetineerden bijvoorbeeld na een penitentiair verlof of een uitgangsvergunning, kunnen worden gefouilleerd zonder dat de beambte voorafgaand toestemming moet vragen. De wettekst verstrengt ook de tuchtsancties voor gedetineerden. Voortaan zal een gevangenene die een gijzelneming of poging tot gijzelneming pleegt, maximaal veertien dagen in de strafcel kunnen worden geplaatst in plaats van maximum 9 dagen. Het bezit van een gsm geldt voortaan als een zwaardere inbreuk. Tot slot wordt in de wet een basis gecreëerd die het mogelijk maakt voor de penitentiaire administratie om de schade die door de gedetineerde veroorzaakt werd te verhalen op de gelden die zij aan de gedetineerde verschuldigd is. (Belga)

Onze partners