Kamer keurt una via-principe in strijd tegen fiscale fraude goed

26/04/12 om 19:10 - Bijgewerkt om 19:10

(Belga) De plenaire Kamer heeft donderdag een wetsvoorstel goedgekeurd dat het zogenaamde "una via"-principe invoert in de aanpak van fiscale fraude. De invoering was één van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie naar de grote fiscale fraude. Het komt erop neer dat een keuze wordt gemaakt of een dossier wordt behandeld door de fiscus, dan wel door het gerecht. Daarvoor wordt voorzien in overleg tussen de verschillende spelers.

Bij het overleg zal worden uitgegaan van het subsidiariteitsprincipe en het non bis in ibidem-principe. Dat laatste houdt in dat iemand geen tweemaal kan worden veroordeeld voor hetzelfde feit. Het eerste betekent dat de fiscale administraties in elk concreet dossier de fraude ofwel zelf aanpakken en beboeten, ofwel enkel de fiscale schuld vaststellen, waarna de straf via strafrechtelijke weg wordt opgelegd. Binnen het overleg zal een verdeling kunnen worden gemaakt in enerzijds dossiers van eerder eenvoudige fraude waarbij de wettelijke middelen van de administratie voldoende zijn om de fraude aan te pakken, en anderzijds die dossiers waarvoor de gerechtelijke onderzoeksmiddelen noodzakelijk zijn. De wettekst voorziet ook in een verhoging van het maximumbedrag van de fiscale penale boetes. Voortaan gelden bovendien de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboetes ook voor fiscale misdrijven. Die ingreep moet het ontradend effect verhogen. Het wetsvoorstel kreeg 98 stemmen voor, 27 tegen en dertien onthoudingen. Enkel N-VA stemde tegen, terwijl Vlaams Belang, MLD en LDD zich onthielden. (KAV)

Onze partners