Kamer keurt resolutie herdenking Eerste Wereldoorlog goed

07/03/13 om 21:48 - Bijgewerkt om 21:48

(Belga) De plenaire Kamer heeft donderdag met 91 stemmen voor en 38 tegenstemmen (N-VA en Vlaams Belang) een resolutie goedgekeurd waarin de federale overheid wordt gevraagd aandacht te schenken aan de herdenking van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog en erop toe te zien dat alle initiatieven in overleg met de deelentiteiten gebeuren.

De parlementsleden vragen de regering ook zich te blijven inspannen om, in samenspraak met de gewesten en gemeenschappen, een Internationale Verklaring ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog uit te werken. Ook willen ze dat de Belgische initiatieven worden afgestemd op de initiatieven die in Europa en in alle bij die oorlog en de herdenking betrokken landen plaatsvinden. De parlementsleden vragen aan het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis alsook de Koninklijke Bibliotheek van België de nodige middelen te verschaffen om hen in staat te stellen hun collecties voor het voetlicht te brengen en hun medewerking en advies te verlenen aan de initiatieven op regionaal, provinciaal en lokaal niveau. (LOD)

Onze partners