Kamer keurt lijst veilige landen en terugkeerrichtlijn goed

24/11/11 om 21:17 - Bijgewerkt om 21:17

(Belga) De plenaire Kamer heeft het licht op groen gezet voor een wetsontwerp dat voor asielzoekers een lijst met veilige landen invoert. De wettekst voert ook de Europese terugkeerrichtlijn uit, die bepaalt dat uitgeprocedeerden voortaan 30 dagen krijgt om het grondgebied te verlaten. N-VA, Vlaams Belang, de groenen en LDD stemden tegen.

Om de toenemende instroom aan asielzoekers in te dijken, besliste de regering in lopende zaken vorige week om een lijst met veilige landen in te voeren. Het gaat om landen wiens onderdanen nauwelijks of geen kans maken om in België asiel te krijgen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor onder meer Balkanlanden zoals Albanië, Bosnië en Macedonië of Armenië. Ook landen uit de Europese Unie worden als veilig beschouwd. Wanneer er in de toekomst toch aanvragen komen uit dergelijke landen wordt de bewijslast omgekeerd en begint een spoedprocedure van maximaal 15 dagen. De regeringsbeslissing werd als amendement ingediend op een ander wetsontwerp. Dat zet de Europese terugkeerrichtlijn om die ons land eigenlijk al een tijdje had moeten omzetten. Het bepaalt dat uitgeprocedeerden niet langer 5, maar voortaan 30 dagen hebben om vrijwillig het land te verlaten. Vijf dagen is volgens de ontslagnemende regering te kort is om zich voor te bereiden op een vrijwillige terugkeer. Wie niet vrijwillig terugkeert of personen bij wie het risico bestaat dat ze zullen onderduiken, die een gevaar vormen voor de openbare orde of die eerder al een bevel hebben genegeerd om het land te verlaten, zullen gedwongen het land worden uitgezet. (KAV)

Onze partners