Kamer keurt begroting en programmawet goed

17/12/15 om 19:36 - Bijgewerkt om 19:36

Bron: Belga

(Belga) De plenaire Kamer heeft de begroting voor volgend jaar en de bijhorende programmawet goedgekeurd. Dat gebeurde met 58 stemmen voor van de meerderheid tegen 58 neen-stemmen van de oppositie en één onthouding van de Parti Populaire.

De Kamer heeft een drukke week achter de rug. Naast de begroting en de programmawet, die donderdagvoormiddag op een drafje langs de plenaire vergadering passeerde, werden ook wetteksten met fiscale bepalingen, met bepalingen rond de loopbaanvoorwaarden bij de geïntegreerde politie en over de douane en accijnzen goedgekeurd. Daarnaast stemden de volksvertegenwoordigers ook in met de begroting van de Kamer voor 2016, alsook met die van verschillende instellingen, zoals het Rekenhof, het Grondwettelijk Hof, de Privacycommissie, enzovoort. Morgen komt de Kamer vanaf 10.00 uur een laatste keer voor het kerstreces plenair samen om de taxshift te bespreken en te stemmen. (Belga)

Onze partners