Kamer keurt automatisering overlevingspensioen goed

14/03/13 om 18:12 - Bijgewerkt om 18:12

(Belga) De plenaire Kamer heeft donderdag quasi unaniem het wetsontwerp goedgekeurd dat een automatisering van de overlevingspensioenen doorvoert. De wettekst maakt het mogelijk dat in zowat alle gevallen het rustpensioen van een overleden echtgenoot automatisch wordt omgezet in het overlevingspensioen van de overlevende echtgenoot.

Bij het overlijden moet de omzetting van het rustpensioen van de overledene naar een overlevingspensioen voor de overlevende echtgenoot binnen een termijn van 21 dagen gebeuren. De pensioendiensten respecteren die termijnen. Eind 2011 waren er echter problemen, waarbij mensen langer op hun overlevingspensioen moesten wachten. Dat was het gevolg van kinderziektes bij de invoering van een nieuw computersysteem bij de pensioendiensten, maar ook door een forse stijging van het aantal overlijdens in die periode. Tussen april en december 2011 nam het aantal overlijdens dat leidde tot de omzetting van een rustpensioen in een overlevingspensioen met 15 procent toe. Als gevolg van die situatie werd beslist de overlevingspensioenen automatisch toe te kennen. Op Laurent Louis na, die zich onthield, keurde de voltallige Kamer die aanpassing goed. (JDH)

Onze partners