Kamer geeft fiat voor "blue card" voor hooggekwalificeerde buitenlanders

29/03/12 om 19:55 - Bijgewerkt om 19:55

(Belga) Buitenlandse werknemers met een hooggekwalificeerde baan die in ons land aan de slag zijn, kunnen binnenkort beschikken over een Europese "blue card". Die verblijfsvergunning geeft recht op een aantal bijkomende voordelen naast de zogenaamde vergunning B die de gewesten uitreiken. De plenaire Kamer keurde het wetsontwerp terzake goed. De wettekst zet een Europese richtlijn om.

De betrokken werknemers moeten aan een aantal voorwaarden voldoen: een diploma hoger onderwijs en een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of minimum één jaar kunnen voorleggen. Hun bruto jaarloon moet hoger liggen dan 49.995 euro. Momenteel reiken de gewesten al de zogenaamde vergunning B uit voor hooggekwalificeerden met een jaarlijks brutoloon dat hoger ligt dan 36.600 euro. Die vergunning geeft recht op een verblijfsvergunning van één jaar die hernieuwbaar is. Dat systeem blijft bestaan naast de Europese blauwe kaart. Werknemers die vijf jaar op het grondgebied van de Unie verblijven en twee jaar voorafgaand aan die periode hun aanvraag in België indienden, kunnen via de blauwe kaart het statuut van "langdurig ingezetene" verwerven. Daarmee kunnen de betrokkenen zich binnen de EU verplaatsen. Bezitters van een blauwe kaart die een jaar lang uit het land afwezig blijven, verliezen hun statuut niet. Met het statuut van "langdurig ingezetene" kunnen ze gedurende maximum 2 jaar buiten de Unie en maximum 6 jaar uit België afwezig blijven. (KAV)

Onze partners