Kamer - Fout in onderzoek leidt niet langer altijd tot nietigheid

10/01/13 om 19:44 - Bijgewerkt om 19:44

(Belga) De Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van Renaat Landuyt (sp.a) dat ervoor zorgt dat fouten in het onderzoek niet automatisch leidt tot de nietigheid ervan. Dat gebeurde met 84 stemmen voor bij 48 onthoudingen. De oppositie onthield zich omdat de tekst enkel de bestaande rechtspraak van het Hof van Cassatie volgt.

Het voorstel kwam er na een aantal ophefmakende zaken zoals KB Lux en Operatie Kelk. De tekst voorziet dat onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal enkel nietig verklaard kan worden, en dus niet verder gebruikt kan worden, onder bepaalde voorwaarden. Zo moet expliciet in de wet voorzien zijn dat de betrokken vormvoorwaarde tot nietigheid kan leiden. Ook indien de onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs aangetast heeft, kan het bewijs nietig verklaard worden. Tenslotte mag het gebruik van het bewijs niet in strijd zijn met het recht op een eerlijk proces. De Kamer stemde voorts nog unaniem in met wetsontwerpen die de boekhoudkundige en fiscale beroepen enerzijds en het beroep van vastgoedmakelaar beter organiseren. (KAV)

Onze partners