Kamer en Senaat vatten inleiding eerste luik staatshervorming aan

04/05/12 om 17:30 - Bijgewerkt om 17:30

(Belga) Kamer en Senaat buigen zich al vanaf volgende week over de wetteksten die het eerste luik van de zesde staatshervorming gestalte geven. De bevoegde commissies zullen zich enkel tot de inleidende uiteenzettingen beperken. Nadien is het nog wachten op het advies van de Raad van State over de teksten, alvorens de technische bespreking van start gaat.

Einde maart bereikte het Uitvoeringscomité voor de Institutionele Hervormingen een akkoord over de vertaling van het eerste luik van de staatshervorming, dat de meerderheidspartijen en de groenen vorig jaar overeenkwamen. Toen werd afgesproken dat een deel van de voorstellen in de Kamer zou worden ingediend en een ander deel in de Senaat. Na hun stemming verhuizen ze dan naar de andere assemblee. De Kamer zal zich in eerste instantie buigen over het gerechtelijke arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en de stemprocedure voor Belgen in het buitenland. Concreet gaat het om drie teksten: een voorstel tot herziening van de Grondwet en twee wetsvoorstellen. Ze staan voor woensdagnamiddag op de agenda van de commissie voor de Herziening van de Grondwet. N-VA protesteerde er donderdag nog tegen dat beide wetsvoorstellen niet worden besproken in de commissies Justitie en Binnenlandse Zaken. De Senaat krijgt de teksten rond de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, de financiering van Brussel, de procedure voor de benoeming van de burgemeesters in de faciliteitengemeenten, de hoofdstedelijke gemeenschap en de politieke vernieuwing voorgeschoteld. Alles samen is sprake van dertien teksten, die donderdagvoormiddag op de agenda van de commissie Institutionele Aangelegenheden prijken. Bedoeling is dat enkel de inleiding op de teksten wordt gegeven. Dat zal telkens gebeuren door één parlementslid van de acht betrokken partijen (PS, CD&V, MR, Open Vld, sp.a, cdH, Ecolo en Groen). De effectieve bespreking steekt van wal nadat het advies van de Raad van State bekend is. Dat wordt half mei verwacht. Door nu al de inleiding af te werken, nemen de acht partijen wat voorsprong op de timing. De goedkeuring van de teksten moet immers in beide parlementen gebeuren. Volgens een pessimistisch vooruitzicht zou dat tot in augustus in beslag kunnen nemen. (KAV)

Onze partners