"Kalasjnikovs moeten bendes tegen elkaar beschermen"

11/08/10 om 08:30 - Bijgewerkt om 08:30

Overvallers grijpen steeds vaker naar het zware geschut. "De criminelen vechten tegen hun concurrenten én tegen de politie", zegt Rob Wainwright, directeur van Europol.

In een interview naar aanleiding van de jongste truckjacking vorige week in Arendonk aan de grens met Nederland, schrijft Europol-baas Rob Wainwright het toenemend gebruik van zware wapens toe aan de onderlinge strijd tussen de gangs.

"Het probleem is nog vrij recent", aldus Wainwright, "en Europol beschikt op dit moment nog niet over de nodige gegevens om zich een volledig beeld te kunnen vormen. Maar de wapens zijn vandaag heel gemakkelijk verkrijgbaar. Ze zijn voor het grootste deel afkomstig uit Zuidoost-Europa, meer bepaald uit de Balkan, met zijn zware oorlogsverleden. Het grote arsenaal aan wapens dat daar na de oorlog is achtergebleven, is in handen gevallen van criminelen en wordt momenteel tegen spotprijzen doorverkocht."

"De bendes die ze gebruiken, hebben één doel: controle uitoefenen over een territorium. Dat garandeert dat ze ongehinderd hun activiteiten kunnen uitvoeren: dat ze er drugs, prostituees en vuurwapens kunnen leveren. Op zich is dat niet nieuw. Wat wel nieuw is, is dat er steeds meer bendes op dezelfde locaties opduiken, wat leidt tot een grote rivaliteit."

"Om op korte termijn zoveel mogelijk invloed te kunnen uitoefenen, gaan ze zich vestigen in de lokale expatgemeenschap waar ze toe behoren. Daar proberen ze greep te krijgen op hun lokale landgenoten door ze af te persen."

Terrorisme

Wainwright onderscheidt verschillende vormen van bevoorrading. Eén daarvan zijn de wapenpools, geheime voorraden wapens waar criminelen wapens kunnen kopen of huren.

In een reactie bevestigt Eddy De Raedt van de Federale Politie dat die pools ook bij ons bestaan. De Raedt: "We hebben aanwijzingen dat sommigen in België hun wapens huren of kopen in de zogenaamde wapenpools, geheime stocks waar wapens meteen beschikbaar zijn. Een concept dat ook bestaat voor de levering van auto's. Verder worden de wapens voor ons land op bestelling geleverd, via ondergrondse contacten en in de vorm van petits paquets die worden afgehaald in het land van oorsprong." Dat blijkt althans uit de dossiers die de Federale Politie heeft uitgeplozen.

Het OCAD, het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging, ten slotte laat weten dat er tot op heden geen enkel element is gevonden dat zou wijzen op een verband tussen de toename van het aantal zwaarbewapende overvallen en een terrorismedreiging. Uit de feiten blijkt totnogtoe dat het gaat om puur banditisme.

Ingrid Van Daele

Lees meer over:

Onze partners