Justitie en Binnenlandse Zaken werken aan protocolakkoord over geweld tegen politie

26/09/12 om 13:11 - Bijgewerkt om 13:11

(Belga) Binnen de politie komt er meer aandacht voor het geweld tegen politiemensen, zowel bij de opleiding, de slachtoffersopvang, registratie en sensibilisering binnen de politie als bij vervolging (snelrecht), registratie en strafuitvoering bij Justitie. Zo staat in 13 engagementen die een aantal werkgroepen hebben opgesteld en die in een protocolakkoord tussen Justitie en Binnenlandse Zaken gegoten zullen worden. Zo blijkt uit een mededeling naar aanleidng van de tweede plenaire vergadering in de strijd tegen geweld ten aanzien van de politie.

Voor het einde van het jaar zullen de federale en lokale politie in een rondzendbrief aangezet worden om als werkgever gerechtelijke stappen te zetten als een politiebeambte morele schade heeft opgelopen of slachtoffer is van een valse klacht. Een slachtoffer kan in de toekomst na een traumatische ervaring formeel de overstap maken van de lokale naar federale politie, of omgekeerd. Daarnaast komt de problematiek aan bod in de HRM-opleiding en de begeleiding van het slachtoffer en zijn familie. De registratie wordt verbeterd. Justitie engageert zich tot een kwaliteitsvolle registratie van de feiten. Net zoals in de strijd tegen geweld tegen holebi's moeten bij geweld tegen politieagenten de verschillende schakels in de strafrechtsketen beter op elkaar aansluiten zodat een uniform optreden, bescherming en vervolging mogelijk worden. Midden 2013 moet elke provinciehoofdstad ook over een snelrechtkamer beschikken, waar naast kleine criminaliteit ook feiten van geweld tegen politiemensen behandeld kunnen worden. Om de indruk van straffeloosheid tegen te gaan moeten tegen eind 2012 alle arrondissementen beschikken over de mogelijkheid om thuisdetentie op te leggen als alternatief voor celstraffen tot 8 maanden. Daders die in voorhechtenis worden genomen, zullen deze voorhechtenis kunnen uitzitten onder elektronisch toezicht met GPS. (DLA)

Onze partners