Jurgen Blomme (SP.A Plus) - Waarschoot

30/07/12 om 20:49 - Bijgewerkt om 20:49

Knack.be stelt drie vragen over de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 aan elke politicus die de strijd aangaat: Wat is de inzet van de verkiezingen? Wie wint en wie verliest? Wat speelt in uw gemeente?

Wat is de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen?

Er voor zorgen dat Sp.a Plus deel kan uitmaken van het beleid, zodat er vanaf 1 januari 2013 een socialer en milieuvriendelijker beleid kan worden gevoerd. Daarvoor zal het nodig zijn dat de lijst Sp.a Plus een goed resultaat haalt. Op dit ogenblik zetelt er 1 sp.a-er in de gemeenteraad, we willen dit aantal straks opdrijven tot 3.

Wat mij persoonlijk betreft hoop ik uiteraard op een behoorlijk aantal voorkeurstemmen, omdat op die manier de kiezer een evaluatie maakt van mijn aanpak als OCMW-voorzitter, een mandaat dat ik vanaf 12 april 2010 met veel enthousiasme uitoefen.

Wie worden de winnaars, wie de verliezers?

Een erg moeilijke vraag omdat er zich niet minder dan 6 lijsten zullen aanbieden. Er kondigt zich alvast een sterke strijd aan tussen de CD&V en de Open-Vld over wie van deze twee de grootste partij wordt. Zij staan beiden te popelen om de burgemeester te leveren, maar als 2 honden vechten voor een been...

Dan is er nog de factor N-VA, die een grote onbekende vormt omdat er geen vergelijkingspunten mogelijk zijn met vorige (gemeenteraads)verkiezingen. Ook zij trekken in kartel naar de kiezer, nl. met de Waarschootse Gemeentebelangen (WGB). Het is maar de vraag of de kopstukken van deze partij nog in dezelfde mate de kiezer zal kunnen bekoren nu zij politieke kleur hebben bekend en eigenlijk N-VA'ers geworden zijn.

Blijft er nog het Vlaams Belang dat nu 1 vertegenwoordiger in de gemeenteraad heeft, en riskeert weggeblazen te worden in deze strijd, ook al omdat de partij op nationaal vlak veel van haar pluimen is verloren.

Algemeen lijkt het mij zo dat die partij zal winnen die erin slaagt om haar belangrijkste programmapunten tot inzet van deze verkiezingen te maken. En op dit vlak kunnen wij als Sp.a Plus erg goede kaarten voorleggen, omdat wij inderdaad een unieke positie innemen in het politieke landschap van onze gemeente.

Wat is van belang in uw gemeente?

Dat er met de toenemende vergrijzing, de stijgende armoede tgv. van het inleverings- en saneringsbeleid van de hogere overheden, ruimte blijft voor een sociaal beleid zodat zij die het het moeilijkst hebben daar niet het slachtoffer van worden.

Wij willen uiteraard (zoals iedere partij hoop ik) een gezond financieel beleid voeren, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Anderzijds willen wij ook meer aandacht geven aan minder evidente beleidsterreinen die in de afgelopen jaren wel eens werden verwaarloosd. Om het op één voorbeeld te houden: het cultuurbeleid. (SD)

U komt ook op bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 en heeft een duidelijke visie over uw stad of dorp?

Stuur dan uw antwoorden op onze drie vragen - en een foto van uzelf - door naar simon.demeulemeester@knack.be.

Onze partners