Jozef De Kesel: 'Wees niet onverschillig voor elkaar'

12/12/15 om 17:08 - Bijgewerkt om 17:07

In zijn eerste homilie als aartsbisschop van Mechelen-Brussel roept Jozef De Kesel de christenen in het Nederlands en het Frans op om hun verantwoordelijkheid te nemen. "Deel met anderen, van welke religie of overtuiging ze ook zijn", klinkt het.

"Deel wat je hebt. Je moet niet alles weggeven, maar geef wat je kan. Johannes vraagt een sterk engagement, maar niets dat extravagant is. Wie gedoopt is, distantieert zich niet van de anderen: wij delen een verantwoordelijkheid en solidariteit met alle mensen, van welke religie of overtuiging ook." De Kesel geeft aan waarom mensen zich moeten laten dopen.

"Waarom ben ik een christen? Omdat de vreugde van mij een christen maakt. Niet omdat het moet of omdat ik me verplicht voel, maar volledig uit vrije wil en uit liefde. God kent ons en houdt van ons, en dat is het hart van het christendom."

De Kesel hoopt dat christenen niet onverschillig blijven voor anderen. "Neen, God is geen onverschillige God. Wij mensen zijn Hem alles waard. Juist daarom vraagt Hij ons dat ene: dat ook wij niet onverschillig zouden zijn voor elkaar. Vooral niet voor hen die aan de kant staan en niet meetellen, armen en kwetsbaren, en de zovelen op de vlucht voor oorlog en geweld. Dat we eerbied hebben voor alle leven, hoe klein en kwetsbaar ook. Eerbied voor de religieuze of filosofische overtuiging van elke mens. Eerbied en zorg voor de planeet die we bewonen. We zijn ook verantwoordelijk voor de komende generaties. Het kan er hard aan toegaan in onze wereld. Juist dat vraagt ons het Evangelie: dat we zelf niet hard en onverschillig zouden worden, ongevoelig en genadeloos. Want dat is het wel wat ons vandaag het meest bedreigt: de globalisering van de onverschilligheid."

De nieuwe aartsbisschop formuleert ook meteen wat volgens hem de taak van de kerk wordt in de huidige maatschappij: "Herinneren aan respect en liefde, en oproepen tot barmhartigheid, dat is de missie van de kerk", klinkt het. "In een pluralistische en moderne samenleving vindt de kerk haar plek door een boodschap van liefde te brengen. In deze geseculariseerde cultuur kan en moet de kerk haar stem laten horen, zeker nu een religieus fundamentalisme vandaag voor een ware bedreiging zorgt."

De aanstelling van De Kesel gebeurde in aanwezigheid van het koningspaar en tal van andere hoogwaardigheidsbekleders. Naast vertegenwoordigers van de andere religies in België, waren ook verschillende politici aanwezig.

Zo kwamen Kamervoorzitter Siegfried Bracke, voorzitter van het Vlaams Parlement Jan Peumans, minister van Staat Marc Eyskens, vicepremier Kris Peeters, minister van Justitie Koen Geens, gouverneurs Cathy Berx en Carl Decaluwé en lokale politici Bart Somers, Marc Hendrickx en Marina De Bie naar de kathedraal afgezakt. Naast de hoogwaardigheidsbekleders kwamen ook heel wat gewone mensen naar de kathedraal om getuige te zijn van deze machtswissel. De Sint-Romboutskathedraal was tot in de nok gevuld.

Voor de deur vielen de bijzondere veiligheidsmaatregelen op, met veel politie in de buurt. "Door terreurniveau 3 worden alle evenementen grondig getoetst", aldus Dirk Van de Sande van de lokale politie Mechelen-Willebroek. "We zijn extra alert en onderwerpen iedereen aan een handtascontrole. Uiteraard brengt de komst van het koningspaar extra veiligheidsmaatregelen met zich mee, maar daarover kunnen we niet communiceren."

(Belga/JH)

Onze partners