Journalisten vieren 125-jarig bestaan persbond

24/09/11 om 22:40 - Bijgewerkt om 22:40

(Belga) In het Résidence Palace, in de Brusselse Wetstraat, is zaterdagavond het 125-jarig bestaan gevierd van de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB). Dat gebeurde in aanwezigheid van de voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, en de drie ministers van Media van de Franstalige, Vlaamse en Duitse Gemeenschap, Fadila Laanan, Ingrid Lieten en Isabelle Weykmans.

Europese Raadsvoorzitter Van Rompuy had het in zijn toespraak over de grote veranderingen die zowel het medialandschap als de politiek ondergaan hebben. Hij merkte daarbij een parallel op tussen de ontzuiling binnen de media en het feit dat politieke partijen steeds minder een duidelijk profiel hebben en veel dichter naar elkaar zijn toegegroeid. Volgens voorzitter Van Rompuy heeft veel te maken met de groeiende individualisering van de maatschappij, de grotere mondigheid van de burger en een grotere rationaliteit binnen de samenleving. "Paradoxaal genoeg heerst er ook een grotere irrationaliteit, waarbij in de media disproportionele uitspraken worden gedaan en er nog nauwelijks plaats is voor onderbouwde uitleg en argumentatie." Na de tussenkomst van Herman Van Rompuy volgde een debat over de rol van de media in het communautaire debat en de verschillende berichtgeving in de Franstalige en Vlaamse media over de communautaire problemen. De drie media-ministers mochten tenslotte hun visie geven op de nabije toekomst van de media en de uitdagingen die zij zagen, zowel voor de media zelf als voor hun beleid. (COR 230)

Onze partners