Jordy Brouillard: SP.A, N-VA en CD&V willen commissie Welzijn vroeger samenroepen

02/09/16 om 18:48 - Bijgewerkt om 20:24

Vlaams parlementslid Freya Van den Bossche (SP.A) vraagt om de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement vervroegd samen te roepen om minister Jo Vandeurzen te ondervragen over het uitblijven van gepaste hulp voor kwetsbare jongeren. N-VA en CD&V steunen het voorstel.

Jordy Brouillard: SP.A, N-VA en CD&V willen commissie Welzijn vroeger samenroepen

Freya Van den Bossche © Belga Image

Van den Bossche reageert op de dood van een 19-jarige jongen, die uit de jeudhulp kwam maar van ontbering omkwam in een tentje in de Gentse Blaarmeersen.

Knelpunten

'Niet elk drama is perfect vermijdbaar', zegt Van den Bossche. 'Niet altijd heeft iemand ergens schuld aan. Dat is de tragiek van de menselijke kwetsbaarheid'. Wel is voor de SP.A-politica duidelijk dat de jongeman in kwestie 'de begeleiding en ondersteuning die hij nodig had, niet kreeg'. 'Hij is niet de enige, integendeel'.

'We weten wat de knelpunten zijn', zegt Van den Bossche. 'Vanuit het veld - zowel van de kant van de jongeren zelf als van hulpverleners - zijn verschillende ideeën naar boven gekomen om de overgang te vergemakkelijken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de flexibele overgang, waarbij een jongere wel een eigen studio krijgt en daar ook begeleiding krijgt, maar tegelijk nog enige tijd terecht blijft kunnen in de voorziening waar hij woonde voor wanneer het niet lukt, of wanneer hij er nood aan heeft. Ik denk bijvoorbeeld aan een inloophuis, waar jongeren terecht kunnen voor een babbel, hun was, ondersteuning bij bepaalde taken. Ik denk, daarnaast, aan een forse uitbreiding van het aantal jongeren dat begeleiding blijft krijgen nadat ze uit de jeugdhulpverlening uitstromen en richting zelfstandig wonen gaan. Dat vraagt, inderdaad, middelen. Maar dat is een prijs die we moeten bereid zijn te betalen'.

Onlogisch

N-VA-parlementslid Lorin Parys steunt de vraag voor een vervroegde commissievergadering. 'Als er gaten in de hulpverlening vallen met zulke dramatische gevolgen moet de politiek actie ondernemen.'

'Het is trouwens compleet onlogisch dat we van de meest kwetsbare kinderen verwachten dat ze op hun 18de op eigen benen kunnen staan terwijl andere jongeren gemiddeld pas op hun 25ste het ouderlijk huis verlaten. Wij zijn dus ook vragende partij om de commissie welzijn vervroegd samen te brengen. Het is het laatste onderwerp dat eind juli in de commissie aan bod is gekomen en wordt opnieuw het eerste dat we nu bespreken', zegt Parys.

Aanklampen

Ook CD&V wil de thematiek zo snel mogelijk in de commissie bespreken. Katrien Schryvers wil vooral bekijken of er voor sommige jongvolwassenen niet aanklampender of dwingender opgetreden zou kunnen worden.

'Sommige jongeren met een lang verleden in de hulpverlening kijken er naar uit om 18 jaar te worden en eindelijk op eigen benen te staan, ook al geeft de hulpverlening aan dat ze dat nog niet kunnen. We moeten ons de vraag durven stellen hoe we aanklampender kunnen werken, ook al zegt de jongere zelf dat hij of zij geen hulp uit de vrijwillige hulpverlening nodig heeft', zegt Schryvers. 'Misschien moeten er een soort beschermingsstatuut komen, waardoor toch een soort gedwongen hulpverlening mogelijk wordt.' (Belga/KVDA)

In 2008 al was het een coververhaal van Knack: 'Hoeveel moeten er nog sterven voor er iets verandert?' Dat ging toen over Miranda, 18 jaar, een kind dat van instelling naar instelling zwierf en zichzelf per ongeluk vergiftigde omdat ze haar medicatie niet juist innam - daar was ze eigenlijk niet toe in staat. Vandaag, 8 jaar later, is het opnieuw nieuws: ook Jordy Brouillard viel tussen de mazen van het net.

Lees hier het verhaal van Miranda, dat verscheen op 25 juni 2008 in Knack.

Onze partners