Jongeren en 50-plussers centraal in Vlaams loopbaanakkoord

17/02/12 om 10:44 - Bijgewerkt om 10:44

(Belga) De Vlaamse sociale partners en de Vlaamse regering hebben een loopbaanakkoord afgesloten voor de komende twee jaar. Het akkoord legt de focus op twee kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt: jongeren en 50-plussers. Het aantal jongeren zonder diploma's moet omlaag en het aantal werkende 50-plussers omhoog.

Volgens Vlaams minister van Werk Philippe Muyters mikt het akkoord op "gemiddeld langere loopbanen en meer werkbare jobs". Maatwerk en extra individuele begeleiding moeten helpen dat doel te bereiken. Het akkoord wil ook twee klassieke pijnpunten op de Vlaamse arbeidsmarkt aanpakken, met name de "ongekwalificeerde uitstroom" van jongeren en de lage tewerkstelling van 50-plussers. Om het aantal jongeren zonder diploma te beperken, wil men onder andere meer jongeren de kans geven een individuele beroepsopleiding (IBO), een stage of een andere vorm van werkplekleren te volgen. Om de lage werkzaamheid onder 50-plussers aan te pakken, komen er twee ingrepen. Zo zal de premie die werkgevers krijgen voor het aanwerven van 50-plussers worden bijgestuurd. In plaats van een forfaitaire premie komt er een premie die varieert naargelang de werkloosheidsduur en de leeftijd van de werknemer. Zo zal de premie voor de werkgever bijvoorbeeld hoger liggen als hij een 55-jarige aanwerft dan als hij een 50-jarige aanwerft. Een tweede ingreep is de uitbreiding van de activering van 55 tot 58 jaar. Vanaf 1 juni 2012 zullen de nieuwe werkzoekenden tot 58 jaar systematisch begeleidt worden door de VDAB. De maatregelen in het loopbaanakkoord kosten op kruissnelheid, vanaf 2013, 25 miljoen euro. (DRM)

Onze partners