John Crombez vraagt Bijzondere Belastinginspectie onderzoek naar ACW

15/02/13 om 05:19 - Bijgewerkt om 05:19

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) zal de christelijke werknemersbeweging ACW onderwerpen aan een onderzoek. Dat zegt staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez.

"Als vermoedens worden geuit, laten we ze onderzoeken door de BBI", reageert staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (SP.A) in De Tijd op het nieuws over de belastingskronkels bij het ACW, dat de nieuwssites Trends.be en Knack.be naar buiten brachten. Oppositiepartij N-VA deed er nog een schepje bovenop door te spreken van belastingontduiking en schriftvervalsing. Crombez op de VRT-radio: "Als er zo'n verregaand ebeschuldigingen geuit worden, is het belangrijk dat we daar uitsluitsel over krijgen"

"De verklaringen van N-VA zijn straf, het zijn verregaande beschuldigingen. Het is dus belangrijk dat we daar uitsluitsel over krijgen," aldus staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (SP.A) in Vandaag op Radio 1. Crombez zegt dat het voor hem zeer moeilijk is om "op afstand, op basis van de informatie van Trends en N-VA, een inschatting te maken. Elke discussie over fiscaliteit is moeilijke technische materie."

Crombez benadrukt dat er momenteel enkel om "beweringen" gaat. "De BBi gaat heel concreet via alle beschikbare documenten nagaan of die aangiftes van het ACW conform de wetgeving zijn. Dit is geen materie die nog nooit werd doorgelicht. De BBI zal daar een dubbele controle op uitvoeren."

Crombez wil dat onderzoek zo snel mogelijk: "Aangezien het om straffe beschuldigingen gaat, N-VA heeft het niet enkel over fraude maar ook over schriftvervalsing, komt een onderzoek best zo snel mogelijk. Voor de beide partijen is dat het best."

Aanvaardbare of onaanvaardbare fiscale constructies

In dat onderzoek moet dan nagegaan worden of het ACW van aanvaardbare fiscale constructies heeft gebruik gemaakt of niet. "Vorig jaar hebben we een nieuwe wet aangenomen om fiscale constructies en fiscaal misbruik aan te pakken. We willen aanvaardbare constructies onderscheiden van onaanvaardbare. Het is goed dat het bewustzijn daarrond groeit, ook internationaal."

Alleen al om in de ACW-zaak dat onderscheid te maken, vindt Crombez het een goede zaak dat er een onderzoek gevoerd wordt. "Als het gaat om constructies die een ethische toets moeten hebben, dan gaat dat ook over de discussie rond de multinationals, koningin Fabiola en Bernard Arnault. We gaan niet bij de ene het ethisch aspect zwaarder laten doorwegen dan bij de andere. Er is een wet die fiscaal misbruik moet tegengaan. Het belangrijke aan die wet is dat fiscaliteit rechtvaardiger wordt. N-VA was aanvankelijk tegen die wet, ik kan enkel toejuichen dat ze er nu voor zijn."

Crombez: 'Parlementaire onderzoekscommissie heeft onvoldoende bevoegdheden om ten gronde te werken'

John Crombez is niet gewonnen voor een parlementaire onderzoekscommissie, zoals gevraagd door N-VA en Groen: "Omdat dit zo'n complexe zaak is, heb ik een BBI-onderzoek gevraagd. Ik begrijp niet dat men een parlementaire onderzoekscommissie vraagt, wetende dat het om moeilijke materie gaat, dat een parlementaire onderzoekscommissie heel lang duurt én dat men daarbij onvoldoende bevoegdheden heeft om ten gronde te werken.Als men dat zeer lang wil rekken, met kans op onduidelijke uitkomst, dan moet men dat doen. Maar ik zit in de regering en laat die beslissing dus over aan het parlement."

Meyrem Almaci van Groen, die ook in de Dexia-commissie zetelde, beschuldigt de meerderheid ervan de zaak Dexia "toegedekt" te hebben. Crombez volgt die redenering niet: "Het is heel moeilijk discussiëren als men eerst een parlementaire onderzoekscommissie vraagt en vervolgens - omdat de resultaten moeilijk en complex zijn - zegt dat de zaak wordt toegedekt. In het geval van Dexia zijn we duidelijk gestoten op de grenzen van de mogelijkheden en machtigingen van die commissie. Daarom zijn in deze het BBI en het parket goed gemachtigd om het onderzoek te voeren."

Onze partners