Jean-Luc Dehaene onder vuur na niet aangeven aandelenopties AB InBev bij Europarlement

16/05/12 om 18:37 - Bijgewerkt om 18:36

(Belga) Oud-premier en Europees parlementslid Jean-Luc Dehaene (CD&V) ligt onder vuur omdat hij een pakket aandelenopties van AB InBev waar hij over beschikt(e) niet vermeld geeft in zijn opgave van financiële belangen bij het parlement. Zelf zegt Dehaene dat zijn verklaring "conform is aan de nieuwe gedragscode" van het Europees halfrond, maar haar indien nodig wil aanpassen.

Het is het Franstalige weekblad Le Vif/L'Express dat vandaag het nieuws brengt van de kritiek op Dehaene. Vier organisaties die ijveren voor een transparante politiek hebben Europees parlementsvoorzitter Martin Schulz een brief gestuurd over de financiële belangen van Dehaene. Ze klagen aan dat de ex-premier in zijn verklaring zijn aandelenopties onvermeld laat. Het gaat om de aandelen die hij als onafhankelijk bestuurder van AB InBev ontving en die hij vanaf eind april mocht verkopen. Het pakket - de "bierbonus" van Dehaene - zou bijna drie miljoen euro waard zijn. "Als Europees parlementslid kan Dehaene moeten stemmen over wetgeving die betrekking heeft op de brouwerijsector. Hij zal zich dan wellicht in een toestand bevinden waarbij hij een sector reguleert waarin hij rechtstreeks financiële belangen heeft", klagen de vier organisaties aan. Ze willen van Martin Schulz weten hoe hij zo'n "belangenconflict" zal vermijden. In een reactie aan Belga zegt Jean-Luc Dehaene dat zijn verklaring strookt met de vereisten van de nieuwe gedragscode (sinds december 2011) van het Europees parlement. Hij heeft Schulz daar ook een mail over gestuurd en wil hem indien nodig bijkomende informatie verstrekken. "Indien uit het overleg zou blijken dat een aanpassing of aanvulling van de verklaring gewenst wordt, zal deze worden doorgevoerd", aldus Dehaene, die zegt de gedragscode correct te willen toepassen. In de gedragscode staat onder meer dat de Europarlementsleden "ieder financieel belang" moeten opgeven "dat van invloed kan zijn op de taakuitoefening van het lid". Mocht Martin Schulz besluiten dat Dehaene de gedragscode toch moedwillig niet nageleefd heeft, kan hij een sanctie aangesmeerd krijgen die gaat van een berisping tot een voortijdige ontzetting uit het ambt. Maar de kans dat het zo ver komt, is bijzonder klein. Dehaenes bierbonus is inmiddels een publiek geheim. (KME)

Onze partners