Jean-Jacques de Gucht: 'Tijd is rijp voor debat euthanasie'

17/12/12 om 21:10 - Bijgewerkt om 21:10

Volgens Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) is de tijd rijp om het debat rond de tekortkomingen van de huidige euthanasiewetgeving te voeren.

Jean-Jacques de Gucht: 'Tijd is rijp voor debat euthanasie'

© Belga

Open VLD-senator Jean-Jacques De Gucht is blij dat na SP.A en Open VLD nu ook de PS voorstellen klaar heeft over een herziening van de euthanasiewet. Dat "wijst erop dat de tijd rijp is om het debat rond de tekortkomingen van de huidige wetgeving te voeren", zegt hij.

De PS maakte bekend enkele wetsvoorstellen om de huidige euthanasiewetgeving uit te breiden, in te zullen dienen. Zo zou onder bepaalde voorwaarden euthanasie bij minderjarigen mogelijk worden, alsook wil men het toepassingsgebied uitbreiden naar "degeneratieve mentale aandoeningen" zoals de ziekte van Alzheimer. Tot slot wil de PS af van het feit dat de wilsverklaring om de vijf jaar hernieuwd moet worden.

Doorverwijsplicht

Hiermee worden niet alle lacunes gedicht, zegt De Gucht. "Het valt me op dat er met geen woord gerept wordt over een doorverwijsplicht bij artsen. Dit element is nochtans van bijzonder belang. Want patiënten het recht geven op euthanasie betekent dat men er gebruik moet kunnen van maken wanneer men zich in een dergelijke situatie bevindt. En dat laatste wordt nu wettelijk niet geregeld".

Medische hardnekkigheid

Open VLD wil niet raken aan het feit dat een arts nooit verplicht kan worden om euthanasie uit te voeren, maar dit mag niet inhouden dat patiënten daardoor niet verder geholpen worden. Dat leidt nu vaak tot medische hardnekkigheid of palliatieve sedatie. Daarom is het belangrijk om het debat te voeren over het levenseinde in zijn totaliteit".

"Ik hoop dat een sereen debat kan leiden tot een zo breed mogelijke consensus over de grenzen van meerderheid en oppositie heen", besluit de liberaal. (Belga/SD)

Onze partners