Jaarverslag Hormonencel: "geen uitzonderlijke stijging groeihormonen"

21/04/12 om 10:23 - Bijgewerkt om 10:23

(Belga) De Boerenbond gaat zaterdag in het verweer tegen het jaarverslag van de Hormonencel, waarin sprake is van een uitzonderlijke stijging van groeibevorderende stoffen in de veeteelt in 2011. "Er is grote twijfel over de werkelijke waarde van de testresultaten. Zo zijn ongeveer de helft van alle positieve resultaten na heronderzoek plots negatief", aldus de Boerenbond.

De organisatie die de landbouwers vertegenwoordigt, wijst er ook op dat alle bijkomende onderzoeken van dieren op de betrokken bedrijven niet konden aantonen dat deze dieren een illegale behandeling zouden ondergaan hebben. Het voorbije jaar werden opvallend meer abnormale waarden gemeten bij controles op varkens in slachthuizen, zo blijkt uit het jaarverslag van de Hormonencel. Volgens de Boerenbond gaat het om zeer lage concentraties van prednisolone in de urine van de dieren. "Maar de stelling dat dit veroorzaakt wordt door een stijgend gebruik van groeihormonen in de veeteelt is foute informatie. Alle gevallen van overschrijding van de norm zijn diepgaand onderzocht door de hormonencel en daaruit kon geen gebruik of misbruik van dergelijke producten aangetoond worden. Die producten zijn ook niet op de bedrijven aangetroffen". De Boerenbond verwijst ook naar het wetenschappelijk comité van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) dat in december vorig jaar nog oordeelde dat de gehanteerde limiet een willekeurige norm is zonder wetenschappelijke basis. "Het nut van het gebruik van prednisolone voor groeibevordering bij varkens wordt daarbij in twijfel getrokken." De Boerenbond meent dat de overschrijding van de norm waarschijnlijk het gevolg is van een lichaamseigen vorming van prednisolone ten gevolge van stress. De testresultaten brengen een dertigtal varkensbedrijven in een slecht daglicht. Volgens de Boerenbond worden zij onterecht beschuldigd van het illegaal gebruik van groeibevorderende middelen. "Dat is onaanvaardbaar. Wij eisen dat de betrokken overheden hierover klare wijn schenken." (MUA)

Onze partners