'Is het onze schuld dat Cyprus een soort Kaaimaneilanden is geworden?' (De Gucht)

09/04/13 om 13:32 - Bijgewerkt om 13:32

'Je kunt toch niet ernstig volhouden dat Europa de bankencrisis heeft veroorzaakt?', zegt commissaris Karel De Gucht.

'Is het onze schuld dat Cyprus een soort Kaaimaneilanden is geworden?' (De Gucht)

© Reporters

Om de Europeanen ervan te overtuigen dat niet alle kwaad uit Brussel komt, gaat de Europese Commissie de boer op. Het lijkt niet zo, maar volgens de Commissie leven we in 2013 in het Jaar van de Burger. Om ons van de zegeningen van Brussel te overtuigen, gaat commissaris Karel De Gucht op 12 april in Gent de confrontatie aan.

Ontdekt Europa de burger niet een beetje laat? 'Nee,' zegt De Gucht, 'en je kunt de vraag ook omkeren: ontdekt de burger Europa? Dan is het antwoord: ja; maar helaas om de verkeerde reden. De burger ontdekt Europa vanwege de crisis en omdat de nationale regeringen de schuld van de crisis in de schoenen van Europa schuiven. Je kunt toch niet ernstig volhouden dat Europa de bankencrisis heeft veroorzaakt?'

Economieprofessor Paul De Grauwe zei in de krant International Herald Tribune dat Europa de problemen nooit ziet aankomen. Dat is wel een heel gemakkelijke conclusie, vindt De Gucht. 'De crisis begon in Amerika, met het failliet van de bank Lehman Brothers. Daarbovenop kwam de crisis met de overheidsschuld in Europa. Bij mijn weten heeft Europa geen enkele bevoegdheid over de staatsschuld. Is het de schuld van de Commissie dat Cyprus een soort van Kaaimaneilanden binnen Europa is geworden? Er komt nu een eengemaakt toezicht op de banken. Nu kunnen we iets doen, door controle. Tevoren kon dat niet.'

De Britten houden een referendum over de vraag of ze lid blijven. De Polen over de invoering van de euro. Wat blijft er over van de aantrekkingskracht van het Europese project? Karel De Gucht: 'Polen is een succesverhaal en over de Britten maak ik me ook weinig zorgen. Anderzijds ben ik nooit een voorstander van referendums geweest. De uitslag wordt zelden bepaald door de vraag die wordt gesteld, maar bijna altijd door de globale politieke omgeving van het moment. We leven in een populistisch tijdsgewricht. Als de Polen een referendum willen houden, moeten ze dat doen. De indruk wordt gewekt dat de Europese monetaire unie gedoemd is om te mislukken. Dat is niet juist. Een volledig geïntegreerd economisch beleid is niet nodig voor een monetaire unie. Er is geen Europese superstaat nodig om een monetaire unie in stand te houden. Als je erin slaagt om de stabilisatiepacten te doen naleven en als de begrotingen een structureel evenwicht laten zien, is het niet nodig dat vanuit Europa wordt opgelegd hoe je tot dat evenwicht komt.'

Zijn er dan geen economen die daar anders over denken? Karel De Gucht: 'En wie ben ik om hen tegen te spreken? Maar je zult er nooit in slagen om een eengemaakte economische politiek te laten voeren, omdat er in al die landen altijd verschillende politieke meerderheden aan de macht zullen zijn. Ik zeg dat allang, ik heb namelijk het nadeel dat ik al mijn hele leven over de meeste zaken hetzelfde denk. Paul De Grauwe zette van een onvoorwaardelijk geloof in de werking van de vrije markt de stap naar een bijna statelijk concept voor Europa. Ik ben daar niet per definitie tegen, maar het klopt niet met de geschiedenis.'

Komen er dan ook geen Verenigde Staten van Europa? Karel De Gucht: 'Ik vind dat allemaal ontroerend, maar neen. Gelooft u echt dat het mogelijk is om 27 laten te integreren tot op het niveau dat ze een federale staat vormen?' (PP/HvH)

Onze partners