Inwoners Rode krijgen binnenkort tweede oproepingsbrief in de bus

22/09/12 om 13:28 - Bijgewerkt om 13:28

De gemeenteraad van Sint-Genesius-Rode heeft vijf Franstalige raadsleden belast met het versturen van de oproepingsbrieven voor de komende verkiezingen.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois zal de beslissing vernietigen. Bourgeois roept de raadsleden tevens op om geen handelingen te stellen die onwettig zijn.

"Het kan niet dat dergelijke handelingen gedelegeerd worden aan gemeenteraadsleden. Dit is een taak die toekomt aan het schepencollege. De enige reden waarom men dit doet is om tuchtmaatregelen tegen leden van het schepencollege te vermijden", aldus Bourgeois.

De vijf raadsleden moeten kennelijk oordelen in welke taal de brieven moeten verstuurd worden. "Dit is niet alleen overbodig maar druist ook in tegen de taalwetgeving die bepaalt dat oproepingsbrieven in het Nederlands moeten verstuurd worden", aldus de minister.

Het taalgebruik bij de oproepingsbrieven zorgt andermaal voor communautaire spanningen bij verkiezingen in Sint-Genesius-Rode. Volgens de omzendbrief-Peeters uit de tweede helft van de jaren '90 moeten de documenten eerst naar alle inwoners in het Nederlands verstuurd worden, waarna Franstaligen een document in hun taal kunnen aanvragen, wat in de praktijk slechts in beperkte mate gebeurt.

Omdat de Franstaligen in de faciliteitengemeenten de omzendbrief keer op keer met de voeten treden en er aanwijzingen waren dat men dat dit keer opnieuw zou doen, gaf minister Bourgeois een tiental dagen geleden gouverneur Lodewijk De Witte opdracht om in de zes faciliteitengemeenten de oproepingsbrieven zelf te versturen, wat ondertussen reeds gebeurd is.

De Franstalige meerderheid in Rode is van oordeel dat de gouverneur daartoe niet het recht had en besliste ook zelf oproepingsbrieven te versturen. Men liet er inmiddels evenveel (circa 12.000) in het Nederlands en in het Frans drukken als Rode kiezers telt. De gemeenteraad besliste het versturen van de oproepingsbrieven over te laten aan vijf Franstalige gemeenteraadsleden. Over de manier waarop ze dat gaan doen, wou niemand van de Franstaligen iets kwijt.

De vergadering werd geleid door schepen Georges Clerfayt, vermits burgemeester Myriam Rolin afwezig bleef. (Belga/TE)

Onze partners