Inwerkingtreding Salduz-wet verliep redelijk vlot

14/02/12 om 18:12 - Bijgewerkt om 18:12

(Belga) Ondanks de voorafgaande commotie is de inwerkingtreding van de Salduz-wet redelijk goed verlopen en dringen zich momenteel nog geen wetswijzigingen op. Dat blijkt uit de eerste tussentijdse evaluatie door de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid, die dinsdagnamiddag in de Senaatscommissie Justitie werd voorgesteld en opgemaakt werd op basis van de eerste helft van januari 2012. Het rapport doet een aantal aanbevelingen, onder meer over de vergoeding en het permanentieprotocol met de balie en het toegekende budget (o.m. voor de infrastructuur voor het voorafgaand vertrouwelijk overleg tussen verdachte en advocaat).

Van 1 tot 15 januari hadden 1.505 verdachten recht op bijstand van een advocaat. Vier op vijf deden beroep op dat recht. Het merendeel deed daarbij beroep op een advocaat van de permanentiedienst. Slechts een klein aandeel deed beroep op een advocaat naar keuze, terwijl voor 16 procent het noodnummer moest worden gecontacteerd bij gebrek aan advocaat van de permanentiedienst. De overgrote meerderheid van deze gevallen deed zich voor in Franstalig Brussel waar weinig advocaten geregistreerd zijn in de permanentiedienst. "We kunnen dus stellen dat er in Franstalig Brussel momenteel sprake is van een probleem", luidt het in de evaluatie. De opstellers van de evaluatie waarschuwen ervoor dat het vlotte verloop van de inwerkingtreding niet tot overdreven positivisme mag leiden. De periode waarop de evaluatie slaat, is erg kort en er zijn verschillen naaggelang het gerechtelijk arrondissement, politiezone of politie-eenheid. Vooral in het gerechtelijk arrondissement Brussel verloopt de inwerkingtreding van de nieuwe wet minder vlot. (AHO)

Onze partners