Investeringen weldra eenvoudiger, sneller en goedkoper vergund

07/03/13 om 22:40 - Bijgewerkt om 22:40

(Belga) Dit jaar nog dient de Vlaamse regering in het Vlaams Parlement een ontwerpdecreet in voor de eenmaking van de bouw- en milieuvergunning. Met deze unieke "omgevingsvergunning" worden de procedures voor investeringen korter, eenvoudiger en goedkoper.

Het is een oud zeer: investeerders die een bedrijf willen opstarten of uitbreiden of overheden die een nieuwe weg of zwembad willen bouwen klagen over de lange, dure en soms onzekere administratieve weg die ze moeten afleggen voor ze over alle vergunningen beschikken. De regering Peeters-II beloofde jaren geleden de bouw- en milieuvergunning in elkaar te laten vloeien. Over de principes is er een akkoord binnen de regering. De komende weken zetten de kabinetten van milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) en minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) een uitgewerkt voorstel op papier. De omgevingsvergunning komt vrijdag ter sprake in de commissie "versnelling maatschappelijke investeringsprojecten" van het Vlaams Parlement. Wat gebeurt er concreet? Projecten waar een bouw- en milieuvergunning voor nodig is, moeten maar één aanvraag indienen en één procedure doorlopen. Dat zou een tijdswinst van enkele maanden kunnen opleveren. Belangrijk is dat ook de milieueffectenrapportage (MER) samen met de vergunningaanvraag zal lopen. De vergunning wordt ook permanent, terwijl de huidige milieuvergunning voor 20 jaar geldt en de uitbater daarna telkens een nieuwe vergunning moet aanvragen. Wel komen er periodieke evaluaties, waar aan een uitbater bijkomende voorwaarden opgelegd kunnen worden, en inspraakmomenten voor betrokkenen. Bij uitzondering kunnen er verguningen voor bepaalde duur uitgereikt worden. (KVH)

Onze partners